Skip to Content Skip to Navigation

Fleksibilitet i komplekse operasjoner

Fleksibilitet i komplekse operasjoner

Medabeiderne på lageret og prefabrikasjonsverkstedet i Stavanger (Fra venstre): Knut Ueland, Tore Breiland, Olav Wathne, Arne Hjelle, Felipe Dias, Jorge Garcia, Maciej Spiewak, Johan Taavo, Kristoffer Storegraven, Bjørn Ihle, Anders  og Arild Jakobsen. 

- Evnen til å tilpasse seg raske skift i de ulike fasene, kombinert med fagkompetanse og risikoforståelse, er kanskje de viktigste momentene i et vellykket EPCI-prosjekt som Gina Krog, sier Beerenbergs prosjektleder Ole Meijer.

Ole Meijer er en av Beerenbergs nøkkelpersoner knyttet til nybyggsaktiviteter. Før han gikk i gang med hook up-prosjektet på Gina Krog, var han sentral i Beerenbergs aktiviteter rettet mot Nyhamna Expansion Project. Like siden Beerenberg ble tildelt hook-up oppdraget på Gina Krog av Aker Solutions, har Meijer og hans EPC- team fra Beerenberg jobbet integrert med oppdragsgiver i deres organisasjon.

PERSONLIG ENGASJEMENT ER AVGJØRENDE

- Nybyggsprosjekter, med sine tydelig definerte start- og målstreker, har en annerledes dynamikk enn langsiktige vedlikeholdsoppdrag. Mens V&M oppdrag i Beerenberg ofte har både 10- og 15 års visibilitet, med kontinuerlig forbedring og langsiktig utvikling som viktige drivere, har nybyggsaktivitetene langt kortere horisont og betydelig større svingninger. Nybygg er kort og godt litt mer rock’n roll! Begge disse markedene er sentrale drivere for aktivitetsnivået i Beerenberg, og selskapet har i alle deler av organisasjonen medarbeidere som har kompetanse og erfaring innen begge feltene. I typiske nybyggsprosjekter er behovet for fleksibilitet betydelig, både innen engineering der en må evne og snu planer raskt, innen logistikk og ikke minst i det operasjonelle miljøet offshore, forteller Ole Meijer. Han synes det å håndtere en hook-up, med en optimal organisering og output av så mange kompetente medarbeidere innenfor en kort tidshorisont, alltid er en spennende utfordring.

Ole Meijer, prosjektleder Gina Krog (foto: Trond Løvås)

- Det hjelper å ha personer som er vant til endringer, og som liker at ting skjer fort. Samtidig avkrever evnene til å absorbere endringer på et raskt og sikkert vis, at en systematisk og robust organisering av prosjektgjennomføringen ligger til grunn. Vi lar aldri hastighet gå ut over god HMS/K. Filosofien er tvert om at jo bedre HMS/K Beerenberg leverer, jo mer produktiv er totalprosjektet. Hittil opplever vi at selskapet har levert solide bidrag på alle nivåer vi måles på i prosjektet, sier Meijer.

TOTALINTEGRERT PARTNER I PROSJEKTET

- Oppdraget til Beerenberg var opprinnelig avgrenset til hook-up aktiviteter i Norge. Likevel valgte selskapet, i samarbeid med våre oppdragsgivere, å mobilisere ressurser til Korea i forkant av sail-away. På den måten var vi best mulig forberedt ved starttidspunktet for offshore hook-up’en, forteller prosjektleder Ole Meijer, som også fastslår at dette var et vellykket grep.

Gina Krog topside ved sail away fra DSME, Sør-Korea 25. juni 2016.  Foto: Mpro/Statoil.

-På det travleste hadde Beerenberg både ledelse, ingeniører og konstruksjonsfolk i Korea. Deretter fulgte disse ressursene prosessen og gikk inn som logistikkmedarbeidere, pakkeingeniører, feltingeniører og operasjonelle ledere i Nordsjøen. Tilnærmingen har bidratt til unik kontinuitet i en hektisk sluttfase av prosjektet, fortsetter Meijer.

STANDARDISERT GJENNOMFØRINGSMODELL

Alle prosjekter av denne type omfang og kompleksitet, har en tendens til å leve litt sitt eget liv når det drar seg mot slutten. Derfor gjelder det tidlig å skape seg et rom av stabilitet og forutsigbarhet på alle områder der det er mulig.

- Og det er hva vi har gjort sammen med våre samarbeidspartnere på Gina Krog. Det har bidratt til gode forutsetninger for å absorbere raske endringer på et fleksibelt vis når den intensive hook-up-perioden offshore nå har startet. Vi har herunder anvendt selskapets standardiserte prosjektgjennomføringsmodell innenfor nybyggsoppdrag, gjeldende enten det er offshore eller onshore oppdrag. Jeg kan ikke understreke sterkt nok hvor viktig slik standardisering er, spesielt som en tilrettelegger for fleksibilitet og dynamikk når oppdraget nærmer seg den absolutte målstreken, avslutter Ole Meijer.


En spennende utfordring

I Oljeveien 1 holder Beerenberg både lager og prefabrikasjonsverksted for isolasjonsmateriell til Gina Krog. Her mottaks-registreres, verifiseres og modifiseres alt materiell før det fraktes offshore for montering. Og det er et imponerende skue når B-magasinet befarer lageret. Alt er systematisert og klart for utsending.

-Lageret har mottatt over 25 000 artikler med isolasjonsmateriell fra våre oppdragsgivere, som systematisk har blitt sortert og verifisert, slik at alt som sendes ut til montering offshore er kvalitetssikret, forteller lagerleder Johan Taavo. De første av i alt 36 containere kom i oktober i fjor. I begynnelsen av desember var alt materiell sortert og uttransporteringen offshore hadde startet. Taavo legger ikke skjul på at det har vært en omfattende jobb.


Johan Taavo, lagerleder (Foto: Fredrik Arff).

- Materiellet måtte identifiseres, sorteres og merkes. Dette har avkrevd særkompetente logistikk-ressurser. Vi valgte en kombinasjon av dyktige ingeniører med faginnsikt både innen logistikk og isolasjon, noe som var avgjørende for å sikre en effektiv og kvalitetssikker gjennomføring av oppdraget. Etter identifisering var det også kritisk at materiellet ble lagerført slik at logistikkprosessen ut offshore kunne gjennomføres raskt og oversiktlig hver gang mer materiell ble bestilt. Noen av de utfordringene vi har møtt i dette logistikkprosjektet var til dels uforutsigbare. Derfor kunne heller ikke oppskriften følges slavisk, og det er jo noe av grunnen til at det har vært en virkelig spennende oppgave, forteller Taavo.


Tore Breiland, leder for prefabrikasjonsverkstedet (Foto: Fredrik Arff).

På prefabrikasjonsverkstedet i Oljeveien modifiserer og produserer Beerenberg deler av isolasjonsløsningene til sluttfasen av dette utbyggingsprosjektet.
- Herunder jobbes det tett både med oppdragsgivers og sluttbrukers inspeksjonskorps, for å sikre en sømløs interaksjon mellom samarbeidspartnerne, forteller Tore Breiland som leder prefabrikasjonsverkstedet.

Fakta

Beerenberg har en EPCI avtale med Aker Solutions for ISO- og TT-tjenester i forbindelse med hook-up kontrakten på Gina Krog-plattformen. Engineering- og planleggingsarbeidet har pågått integrert med Aker Solutions i Stavanger og startet i 2015. Selve offshore hook-up fasen hadde oppstart høsten 2016 og er planlagt ferdig våren 2017. Beerenbergs arbeidsomfang vil inkludere alle oppgaver innen våre disipliner inkludert stillas, tilkomstteknikk, overflatebehandling, passiv brannbeskyttelse, isolering, arkitekt og andre tilhørende tjenester.

Statoils Gina Krog Topside er bygget ved DSME sitt verft i Korea, og ble levert sommeren 2016. Understellet til Gina Krog, som ble bygget ved Hereema sitt verft i Nederland, ble installert på feltet i 2015.

Back to top