Skip to Content Skip to Navigation

Etablert eget bærekraft-dashboard

Etablert eget bærekraft-dashboard

Beerenbergs Kristian Henriksen og Ole Christian Thømt viser fram bærekraft-dashboardet som nylig er blitt utviklet for å måle klimaavtrykket for overflatebehandling i selskapet. 

I løpet av de siste månedene har Beerenberg utarbeidet en egen måling av klimaregnskap innen overflatebehandling – rett og slett et bærekraft-dashboard. 

- Nøkkelen er å ha full oversikt over hvilke metoder som blir brukt i overflatebehandlingen på samtlige jobber på alle anlegg vi er på gjennom bruk av vår etablerte daglige loggføring, forteller Kristian Henriksen, som er ansvarlig for dashboardet. Henriksen er ingeniør og leder for teknologi og robotisering i selskapet.   
 
- Betydningen av arbeidet med bærekraft innenfor våre konkrete tjenester er voksende og vil bli den nye «licence to operate» de neste årene, selvsagt sammen med god HMSK, sier Ole Christian Thømt, som er Vice President innen vedlikehold og modifikasjoner i Beerenberg. 

Beregnet klimaregnskapet  
Innenfor overflatebehandlingen benytter Beerenberg metoder som eksempelvis vakuumblåsing, sandblåsing, sponge, UHT-robot eller mekanisk forbehandling. Nå i år har Kristian Henriksen og kollegaer beregnet klimaregnskapet for hver av forbehandlingsmetodene innen overflate. Når valgt overflatemetode og omfanget av arbeidet dokumenteres, så vil bærekraftsdashboardet automatisk generere klimaregnskapet for det utførte oppdraget. Dette betinger samtidig en forenkling gjennom å digitalisere dokumentering av overflatebehandling. Rett og slett gå fra å registrere på papir og Excel-ark til å registrere i en egen tilpasset digital app.   

Nylig hadde selskapet en intern kick-off i forbindelse med lanseringen av bærekraft-dashboardet der ingeniører, planleggere og feltledere i Beerenberg var samlet for å diskutere bruken av og hvordan selskapet skal følge opp rapportering. I løpet av høsten vil fokuset være opplæring og implementering av ny modul for dokumentering av overflatevedlikehold (daglig logg). Aktuell data vil da autogenereres inn i bærekraftsdashboardet slik at dette hele tiden er oppdatert.   

Verdien av å måle  
Beerenberg jobber med å faktisk klare å sette konkrete tall på hva selskapet har av utslipp og dertil også hva selskapet klarer i årlige utslippsreduksjoner.  
- Selv om vi må ta noen forutsetninger i disse målingene, så tror vi at de gir en veldig tydelig retning for hva som er de mer miljøvennlige valgene, og at det å faktisk begynne å måle - i dette tilfellet innen overflatebehandling - vil skape en bevissthet i organisasjonen der du legger forutsetningene til rette for at miljøpåvirkningen faktisk er en del av beslutningsgrunnlaget. Bakgrunnen for tankegangen er at det vi blir målt på, fokuserer vi på og dermed også leverer vi på, sier Ole Christian Thømt.   

 UHT-robot

- Det som er bra med dette er at hver gang man planlegger en jobb, så vil man etter hvert også vurdere miljøpåvirkningen fra forbehandlingsmetoden. Altså, at en ikke bare går i gang med sandblåsing fordi det er en effektiv metode som vi kjenner godt fra før av, og som er enkelt å sette i gang med. Siden sandblåsing representerer mer forurensning vil vi nå i større grad vurdere om det er bedre å bruke sponge på den neste jobben, eller om det er mulighet for å bruke manuell vakuumblåsing eller robotiserte forbehandlingsmetoder. Når vi alltid gjøre disse vurderingene foran hver enkelt jobb, så blir det et mer gjennomtenkt og miljøvennlig resultat til slutt, sier Kristian Henriksen. 
 
- Vi ser nå, når vi snakker mer og mer om robot, og tar det i bruk i større grad, så er det flere og flere som etterspør det - så her er en helt klar sammenheng, sier Ole Christian Thømt. 

Back to top