Skip to Content Skip to Navigation

- Et stillasbilde sier mer enn tusen ord 

- Et stillasbilde sier mer enn tusen ord 

- Beerenberg har utviklet en egen programvare - innen 3D-modellering - med en løsning for visuell planlegging av stillas, fortalte Pirita Maarit Johnsen i Beerenberg under Høydekonferansen (Foto: Ovidia Eriksen, enerWE)

- Gjennom bruk av 3D-modellering i stillasplanleggingen vil man oppnå fordeler som bedre kommunikasjon, større sikkerhet og færre endringer underveis, fortalte Beerenbergs Pirita Maarit  Johnsen under Høydekonferansen i forrige uke.  

Omlag 130 deltakere på Høydekonferansen fikk høre Johnsen fortelle om sin første dag på jobb i Beerenberg, da en av hennes nye kollegaer skulle forklare henne bakgrunnen for hvordan man bygger stillas.    

- For meg var det rett og slett umulig å forstå denne prosessen fullt og helt, forteller Pirita Maarit Johnsen. Hun ble ansatt i Beerenberg i 2017 blant annet for å jobbe med prosesser knyttet til digitalisering i bedriften, der stillas er den største disiplinen sammen med isolering og overflatebehandling (ISO-fag).    

Mer enn 1000 ord  
Dagens planlegging av stillas er basert på at en med stillasfaglig bakgrunn gjør et estimat av hva vedkommende tror for eksempel er materiellbehovet for å løse oppdraget.   

- Jeg har selv erfart at jeg ikke er alene om å synes det er vanskelig å forstå hvordan og hvorfor et stillas skal bygges på en spesiell måte. De fleste uten stillasfaglig bakgrunn klarer ikke å forestille seg dette, noe som kan føre til misforståelser både med kunde og andre relaterte fagdisipliner.   

Misforståelser kan føre til at man må gjøre endringer underveis i byggeprosessen.  
- Man sier ofte at et bilde sier mer enn 1000 ord, og når det kommer til å forklare stillas så er i alle fall et bilde veldig nyttig for meg, smiler Pirita Maarit Johnsen.  
  
Visuell planlegging  
De siste årene har mange aktører jobbet fram ulike løsninger for å visualisere hvordan et stillas skal bygges, blant annet gjennom ulike typer CAD-programmer. Hovedutfordringen har vært å få programmene enkle og fleksible.    
- Beerenberg har derfor utviklet en egen programvare - innen 3D-modellering - med en løsning for visuell planlegging av stillas. Ved hjelp av 3D-modelleringen blir det mye enklere å bli enige med kunde og andre disipliner allerede i planleggingsfasen. Med den nye programvaren vil man se hvordan det kommer til å bli, samtidig vil man også kunne se de ulike trinnene i byggeprosessen og hva de vil kreve, sier Johnsen.  
  

Foto: Ovidia Eriksen, enerWE 

Med denne metoden vil man dessuten ha oversikt over hvor mye materiale som trengs for jobben man planlegger, og etterhvert vil man også kunne bygge stillas basert på plan, tegninger og delelister.   

- Og ikke minst så vil denne løsningen bidra til kontinuerlig forbedring gjennom at programvaren vil ta vare på tilbakemeldingene de ulike stillaslagene gir og dermed sikre kompetanseoverføring til blant annet nye medarbeidere, avslutter Pirita Maarit Johnsen.  

Beerenberg er i gang med flere pilotprosesser innen 3D-modellering av stillas både on- og offshore denne høsten.  

Back to top