Skip to Content Skip to Navigation

Enkel huskeregel for ivaretagelse av sikkerhet

Enkel huskeregel for ivaretagelse av sikkerhet

- Gjennom en dedikert kampanje der vi presenterer en enkel oppskrift, ønsker vi å ha enda større bevisstgjøring knyttet til dette viktige temaet, forteller Pål Gundersen, fagansvarlig for TT i Beerenberg.

I disse dager rulles ut en helt ny sikkerhetskampanje innen tilkomstteknikk (TT) i Beerenberg, der fokuset er på et av de viktigste tiltakene innen arbeid med tau: IF U BE SAFE. 

Fokuset har vært på dette feltet i mange år, og ulykker har også oppstått – heldigvis ikke innen norsk oljesektor.  

- Gjennom en dedikert kampanje der vi presenterer en enkel oppskrift, ønsker vi å ha enda større bevisstgjøring knyttet til dette viktige temaet, som i praksis er vårt hierarki innenfor håndtering av kanter og annet som kan skade tauene våre, forteller Pål Gundersen, fagansvarlig for TT i Beerenberg. 
 
IF U BE SAFE 
Hver bokstav i setningen har en betydning og vil være en grei huskeregel for rekkefølgen som blir benyttet for håndtering av kanter. 

Identifiser – Fjern – Unngå – Beskytt – Evaluer (om tiltak) Sikrer – At – Farer – Elimineres. 

- Personalet starter med å identifisere farer i området hvor arbeid skal utføres i tillegg til farer som kan skade tau, ruten som tauene går i og omkringliggende områder som tau kan havne i forårsaket av vind eller manøver. Eksempler kan være skarpe kanter, varme, kulde og bevegelig utstyr for å nevne noe, forteller Pål Gundersen. I forbindelse med kampanjen er det trykket opp t-skjorter til de som jobber med TT, i tillegg til plakater og klistremerker. 
 

- Vi bruker IF U BE SAFE før jobboppstart. Vi har alltid hatt fokus på tau mot kanter/ potensielle kanter, men nå har vi en enkel setning som et hjelpemiddel for å huske å eliminere kanter/potensielle kanter, sier sikringsleder Roger Løkken (til høyre), sammen med tilkomstteknikkerne Alfred Myrstad (tv) og Dan Øverland.  De tre utgjør et av Beerenbergs TT-lag på Gullfaks A-plattformen.  

 
Egen metode 
Det første en gjør er å identifisere området for farer som blant annet kan skade tauene. Dersom det ikke lar seg gjøre å fjerne kant eller objekt, prøver vi å finne alternative forankringspunkt eller styre tauene et annet sted.  
- Den siste handlingen som gjenstår dersom det to foregående ikke lar seg gjennomføre, er å beskytte tau og/eller kant med egnet materiale som wire eller kjetting. Aller siste punkt i hierarkiet er å evaluere om tiltakene har eliminert farer og vurdere om det er trygt å fortsette, sier Gundersen.  

Kanter og andre objekter som kan skade tauene utgjør faktisk den største risikoen for en tilkomstteknikker.  
- Derfor ønsker vi fokus og bevissthet rundt dette, der vi på mange måter nå innfører en egen metode eller bevissthets-hierarki, forteller den fagansvarlige.  
 
Enkel huskeregel 
Pål Gundersen har utviklet denne metoden gjennom mange år i faget, samtidig som han har latt seg inspirere fra ulike sikkerhets-bulletiner fra internasjonale bransjeorganisasjoner for TT.  
- Jeg lekte litt med ordene og kom fram til en “fornorsking”. IF U BE SAFE er ikke grammatisk korrekt engelsk, men er en enkel huskeregel for et svært viktig område i faget vårt.  
 
TT er en trygg og veletablert metode som er regulert gjennom NS 9600 Tilkomstteknikk, hvor Beerenberg er sertifisert både som utførende virksomhet og opplæringsvirksomhet. Pål Gundersen mener en bevisstgjøring rundt håndtering av kanter, som IF U BE SAFE fokuserer på,  vil gjøre arbeidsdagen for en tilkomstteknikker i Beerenberg enda sikrere.  

IF U BE SAFE i praksis: 
Oppdraget bestod i å trekke to kabler i et ca. 150 meter strekk. Bildene er tatt fra moduldekk og ned over sjø innen man når cellerdekk. Tauene måtte ned her i gjennomføringen for å trekke/stripse kabelen under dekk.  

- Vi identifiserte skarp kant som ikke kunne fjernes eller unngås. Vi valgte derfor å beskytte tauene ved bruk av wire. Tiltakene våre sikrer at farer elimineres. For oss er IF U BE SAFE er et nyttig verktøy for risikovurderingen vi utfører før oppstart av arbeidet, forteller sikringsleder Mads Vinsand (til venstre). Sammen med han på TT-laget er Markus Lindskog (til høyre) og Trym Jansen Akselberg (sort hjelm på neste bildet). 


 

Back to top