Skip to Content Skip to Navigation

Endringer i styret

Endringer i styret

Geir M. Aarstad er ny styreleder i Beerenberg.  

Selskapet får dermed en styreleder med lang og bred erfaring fra bygg- og anleggsbransjen, ikke minst gjennom sine mange år i Skanska der Aarstad også var administrerende direktør fra 2004 til 2009. Deretter tok han over som konsernsjef for det saudiarabiske selskapet Al Rajhi Contracting. Etter 2011 har Geir M. Aarstad prioritert styreverv. I dag er han engasjert i en rekke styrer, blant annet NCC, Stangeland Gruppen og Sig Halvorsen Gruppen.  

Helt siden slutten av 1970-tallet har Beerenberg levert tjenester som sikrer verdiene til sine oppdragsgivere innen et bredt spekter av industrier. I starten var selskapet tyngst eksponert mot skipsindustrien. Deretter har olje og gass hatt hovedfokuset.  
Beerenberg er inne i en fase der selskapet har ambisjoner om å etablere seg i andre bransjer. Geir M. Aarstad vil tilføre selskapet en kompetanse og kunnskap som er viktig for å lykkes på denne reisen.  

Ketil Lenning takker for seg etter å ha vært styreleder i Beerenberg siden 2013. Samtidig takker også Svein Eggen, som har vært styremedlem i samme tidsrom, for seg.  
- Ketil og Svein har gjennom disse årene gitt gode bidrag som har vært av betydning for utviklingen av Beerenberg. Dette handler både om måten de evner å forvalte kunnskapen gjennom deres lange erfaring i olje&gass så vel som deres personlige egenskaper, sier konsernsjef Arild Apelthun.  

Back to top