Skip to Content Skip to Navigation

- En vanlig dag på jobben er egentlig helt uvanlig

Hva vil du beskrive som dine viktigste oppgaver i din rolle?
En av de aller viktigste oppgavene i min jobb er å etablere gode kunderelasjoner. Jeg jobber faste dager ute hos Apply Sørco, og er dermed veldig tett på kunde. Dette synes jeg er veldig verdifullt, da vi får en mye bedre kommunikasjon og ikke minst har dette gitt oss muligheten til å bygge tillit til hverandre.

Jeg er veldig opptatt av å selge inn Beerenberg sine tjenester, som består av mye mer en isolering, stillas og overfalte. Når jeg er ute hos kunde gir det meg en gyllen mulighet til å fortelle om våre tilleggstjenester som kaldkutting, tilkomstteknikk, sveisehabitat, mekanisk og arkitekt.

Jeg deltar blant annet ukentlig i studiefaser hos vår V&M-leverandør. Ved å få delta allerede fra planleggingsfasen av en jobb, kan jeg bistå med rådgivning og anbefalinger av våre tjenester. Tilstedeværelse hos kunde gjør at jeg får daglige henvendelser med spørsmål om hvilke løsninger vi kan levere. Dermed kan vi i fellesskap se helt konkret på hvilke utfordringer de står ovenfor. Det er selvsagt viktig for meg at jeg kommer med anbefalinger som gir de beste løsningene for kundens behov, i tillegg til at det skal være mest mulig kostnadseffektivt. Da blir begge parter fornøyde!

En annen viktig del av jobben min er å håndtere ISO-tjenester for mange av våre offshore-prosjekter. Det kan være oppgaver som estimering og prising av jobber eller å opprette aktiviteter/operasjoner i Statoil sine styringssystemer. I tillegg er jeg LEAN-operatør i samhandlingssenteret.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?
Jeg jobber i en bedrift med stor fleksibilitet, noe jeg liker veldig godt. Ingen dag er lik den andre. En vanlig dag på jobben er egentlig helt uvanlig. 

Jeg har mye daglig kontakt med offshore-personell for å løse diverse utfordringer, som er noe av det jeg trives aller best med! Utfordringer er for meg en av driverne for min motivasjon og som gir meg energi. Bestilling av materiell, planlegging og estimering av jobber er også daglige gjøremål. En del møtevirksomhet blir det som regel også.

Hvilke utfordringer pleier du å møte?
Tidspress er den største utfordringen. Vi kjenner alle på at kravene fra ulike parter er store, samtidig som vi ønsker å levere Beyond Expectations. Og noen ganger kommer vi ikke helt i mål med alt vi skulle gjort.
Beskriv drømmedagen på din jobb?
Ingen forstyrrelser - der jeg i ro og mak kan få unna alle oppgavene jeg hadde planlagt den dagen. Tid til å konsentrere meg om prising og produksjon, i tillegg til at jeg klarer å løse alle utfordringen jeg får på bordet. Dagen skal også bestå av et møte med deltakere på tvers av disipliner, der vi diskuterer og finner de beste løsningene for gjennomføringen av en fremtidig jobb. 

Sist men ikke minst, hvorfor valgte du akkurat denne jobben? 
Jeg hadde akkurat fått tilbud om jobb fra et annet firma da Beerenberg ringte og var interessert. Etter et godt og interessant intervju var det ikke tvil om at jeg ville begynne å jobbe her. Det har jeg aldri angret på, da det er et utrolig spennende firma med mange muligheter og gode kollegaer.

Relaterte artikler

Back to top