Skip to Content Skip to Navigation

En del av industrieventyret

En del av industrieventyret

- På dette prosjektet har vi ikke noe alternativ. Vi må være effektive. Derfor må vi jobbe forutsigbart, ha god HMS og rett og slett ha de beste overflatebehandlerne – noe vi heldigvis har, smiler Site Manager Monica Off.

Sommeren 2015 ble Beerenberg tildelt en fem års rammeavtale innen overflatebehandling av Kværner Verdal. Det betyr at Beerenberg håndterer alt innenfor vasking, sandblåsing, maskering, sprøytemaling og flikking på verftet frem til 2020. De neste to årene vil arbeid med Johan Sverdrup Jackets holde Beerenbergerne på Verdal beskjeftiget.

NORGESHISTORIE

Johan Sverdrup er et av de største funnene som er gjort på norsk kontinentalsokkel, og industriprosjektet som følger med er et av Norgeshistoriens mest omfattende. I den første fasen av prosjektet skal det bygges fire installasjoner som inkluderer en utstyr- og boligplattform, en prosessplattform, en boreplattform og en stigerørplattform, i tillegg til tre havbunnsbrønnrammer for vanninjeksjon. På feltet vil plattformene knyttes sammen med gangbroer. Kværner har signert kontrakt med Statoil for levering av tre (av totalt fire planlagte) stålunderstell til det nye feltet. Arbeidet med stigerørsplattformen startet høsten 2015, mens boreplattformen og prosessplattformen blir satt i produksjon høsten 2016.

UTNYTTER KAPASITETEN

Dimensjonene er enorme. For eksempel vil prosessplattformen veie 17.700 tonn, og det aller meste skal overflatebehandles av Beerenberg. På verftet i Verdal disponerer selskapet fem store haller på størrelser med håndballbaner, i tillegg til et stort sammenstillingsområde, der det kontinuerlig er aktivitet.

- God planlegging, slik at vi får utnyttet kapasiteten på alle hallene, er helt essensielt. Når en hall er fylt opp av rørstrukturer bruker våre operatører og arbeidende formenn fra en til tre uker på overflatebehandlingen avhengig av hvor avanserte rørstrukturer det er, forteller Beerenbergs Site Manager Monica Off.

KVALITET OG EFFEKTIVITET

Alle strukturer følger en standardisert prosedyre, som starter med avfetting og nedvasking, deretter sandblåsing. Videre følger tildekking og maskering før rør, bracinger og rammer sprøytemales. Til slutt flikkes det (som på bildet) for å påse at alle flater er behandlet. Noen av de mest kompliserte strukturene som behandles består av tynne sylindriske rekkverk som må maskeres vekk og males opp i et eget malingssystem.

- Dette stiller høye krav til utførende operatør for å være i stand til å levere kvalitet og effektivitet samt riktig HMS-fokus på samme tid, sier Off. Hun fremhever sine operatører og arbeidende formenn.

- Deres spesialkompetanse er helt vesentlig for gjennomføringen av dette prosjektet. Vi trenger rett og slett dyktige medarbeidere som jobber raskt og riktig.

Beerenberg har også en egen kvalitetskontrollør (QC) som sikrer at seksjonene som går ut fra hallene og ferdigstilles på sammenstillingsområdet er i henhold til gjeldende standarder og prosedyrer.

- Dette er med på å sikre at kvaliteten på produktet som leveres er i god Beerenberg ånd – Beyond Expectations, sier Off.

GOD HMS

Beerenberg jobber på fastpris på Verdal. Ved siden av et sterkt kostnadsfokus, er prosjektet avhengig av god HMS og kvalitet.

- Hvis du ikke har god HMS klarer du ikke å ha god nok fokus på produksjonen. HMS skal på en måte gli av seg selv. Vi bruker derfor en del tid på fellesmøter der alle snakker om hvordan vi kan forbedre arbeidsprosessene. Når ting gjøres i riktig rekkefølge, med orden og ryddighet, minimeres risikoen for uønskede hendelser, sier Monica Off, og legger til at faktisk det å ha god relasjon til oppdragsgiver også er en viktig suksessfaktor i HMS-arbeidet.

- Når man samarbeider godt med de rundt seg og gjør hverandre gode, så styrkes også kvaliteten i alle ledd.

“Når ting gjøres i riktig rekkefølge, med orden og ryddighet, minimeres risikoen for uønskede hendelser”
SITE MANAGER: MONICA OFF
FOTO: TANJA RYGG DYRRDAL

ENORME DIMENSJONER: ALT ARBEID FØLGER EN STANDARDISERT PROSEDYRE FOR Å SIKRE EFFEKTIVITET OG KVALITET
FOTO: FREDRIK ARFF

Back to top