Skip to Content Skip to Navigation

Effektiv Benarx-fabrikk

Effektiv Benarx-fabrikk

Teknologi: En avansert og moderne maskinpark kombinert med kvalifiserte operatører sørger for nøyaktighet og effektivitet i produksjonsprosessen. (Alle foto: Fredrik Arff) 

- Optimaliserte kvalitetssystemer og håndplukkede håndverkere sørger for effektiv produksjon av teknologidrevne Benarx-produkter i konsernets fabrikk i Polen.

På Benarx-fabrikken i Gościcino utenfor Gdansk i Polen har effektivitet og kvalitet stått i fokus fra dag én. Dette gjaldt også ved selve etableringen av produksjonslokalene.

- Vi fikk tilgang til lokalene i juli 2015. Den første Benarx-boksen ble levert i september samme året, forteller fabrikksjef Johnny Henriksen.

Fabrikken består av tre hovedavdelinger: prefab, epoxy og isolasjon. Her produseres selskapets avanserte produkter innen brann, termisk og akustisk isolasjon.

- For å sikre kvaliteten til disse produktene har vi installert nye og moderne maskiner, etablert en effektiv arbeidsflyt og designet layouten for optimalisert produksjon, sier Henriksen. Han fremhever også tilgangen på svært kompetente medarbeidere i Benarx-produksjonen.

- Ekspertene vi har hatt med oss siden oppstarten har vært avgjørende for at vi kunne etablere en effektiv produksjon av høy kvalitet såpass effektivt. 

Skandinavisk lederstil: fabrikksjef Jonny Henriksen driver et polsk selskap hvor det beste fra skandinavisk lederstil implementeres. - Det viktigste er å rekruttere mennesker som er selvstendige, og som gjennom mestring stimuleres til å gå den ekstra milen, påpeker Henriksen.

KVALITET I FOKUS
Da de første Benarx-produktene kom på markedet på begynnelsen av 200-tallet foregikk tilvirk- ningen i Norge. Flyttingen av produksjonen til Polen, i mer egnede lokaliteter, har bidratt til forbedringsprosesser relatert til kvaliteten på produktene.

- Fra dag en har det vært høyt fokus på kontinuerlig forbedring av kvalitet både i utførelsen av arbeidet og i form av standardiserte kvalitetssjekkpunkter gjennom prosessflyten, sier han og legger til at alle produkter til slutt går gjennom en endelig kvalitetssjekk før leveranse.

Et av kriteriene for å levere produkter av ønsket kvalitet er å skaffe dyktige håndverkere. Benarx har utelukkende rekruttert håndverkere med dokumentert fagkompetanse.

- På Prefab-avdelingen har vi håndverkere som er headhuntet av eksperter innen håndverk og kvalitet, forteller Henriksen. 

Elitehåndverkere: Ansatte ved prefab er plukket fra øverste hylle av eksperter. Flere av disse håndverkerne har vært med og utmerket seg i konkurranser for prefabrikasjon.

KOMPETANSEOVERFØRING
En av ekspertene som er involvert i kvalitets- sikring ved fabrikken er Waldemar Wergeland, som har lang fartstid i Benarx. Sammen med kvalitetsansvarlig Wojciech Warszycki (QA & HSE) har han jobbet for å optimalisere produkt- kvalitet og produksjonsflyt.

- Denne fabrikken har gitt oss mulighet til å designe produksjonslinjene fra scratch. Vi har innført nye systemer for målinger, noe som gir oss mulighet til å identifisere forbedringspunkter ved hjelp av statistikk. Videre har vi innført LEAN, en filosofi for å drive en effektiv produksjon.

Wergeland forteller at LEAN er essensielt i Benarx fabrikken for å optimalisere utnyttelsen av innsatsfaktorer, det være seg arbeidskraft eller materiell.

-Et LEAN verktøy vi blant annet bruker aktivt er 5S, et konsept der orden og renhold er sentralt. Slagordet er “en plass for alt, alt på sin plass”. I tillegg er selvsagt ISO 9001,ISO 14001 og OHSAS 18001 sertifikatene styrende for alt vi gjør, sier Wergeland. 

Optimaliserer: Waldemar Wergeland (til høyre) og kvalitetsansvarlig Wojciech Warszycki jobber for å optimalisere produksjonsflyten i fabrikklokalene.

HMS GIR ØKT PRODUKTIVITET
Akkurat HMS står sentralt i bedriften. Fabrikksjef Johnny Henriksen påpeker at det er lavt sykefravær ved fabrikken.

- Fokus på god HMS, trivsel og tilhørighet er viktig. Dette øker motivasjonen og villighet til å gå den ekstra «milen» når det er nødvendig, hvilket igjen stimulerer til gode resultater. Vi har stadig både medarbeidere og besøkende som bemerker den gode atmosfære h

 

Yrkesstolthet: Håndverkere viser fram Benarx produkter fra ulike steg i produksjonsprosessen.

 

Moderne: Benarx Solutions produksjon er lagt til skreddersydde fabrikklokaler i Gościcino utenfor Gdansk i Polen.

Relaterte artikler

Back to top