Skip to Content Skip to Navigation

- Du kan enten beskytte fortiden mot fremtiden eller fremtiden mot fortiden.

- Du kan enten beskytte fortiden mot fremtiden eller fremtiden mot fortiden.

Olje- og energiminister Terje Søviknes holdt innlegget ”Norsk leverandørindustri - industri i verdensklasse” og fikk deretter omvisning av konsernsjef Morten Walde og styreleder Ketil Lenning. Her får de demonstrert scanningsteknologi av Christian Bakke Gullaksen. (Foto: Magnus Skrede)

I forrige uke satt Beerenberg fokus på hvilken betydning den industrielle revolusjonen 4.0 har for oljebransjen da Beerenberg-seminaret 2017 ble arrangert. 

Beerenberg-seminaret arrangeres annen hvert år. Mens selskapet i 2015 valgte å fokusere på kompetanseutvikling, ble teknologiutviklingen satt på dagsorden denne gangen gjennom tittelen «Den industrielle revolusjon 4.0 - en mulighet eller en trussel for oljebransjen?»

Representanter fra både myndighetene, interesseorganisasjoner og nøkkelbedrifter i bransjen var representert for å høre på et bredt spekter av foredragsholdere.

Møte fremtiden
På fagdagen ble det i første rekke sett fremover. NTNU-professor Arne Krokan satte standarden og mente det var to måter å møte utviklingen på.

- Du kan enten beskytte fortiden mot fremtiden eller fremtiden mot fortiden. Teknologi påvirker hvordan vi lever og hvordan vi arbeider, og endringene vi kommer til å oppleve de neste ti årene vil være større enn de foregående 100 årene.

- Den industrielle revolusjon 4.0 handler om å digitalisere industrien slik at vi kan produsere smartere, mer effektivt og sørge for at norsk industri overlever i en global konkurranse som stadig blir tøffere. Vi er allerede langt inne i den fjerde industrielle revolusjonen, og Beerenberg forholder seg til at denne revolusjonen vil påvirke alle deler av samfunnet betydelig, fortalte konsernsjef i Beerenberg Morten Walde, og fortsatte:

 - Utvikling av ny teknologi, både i form av radikale og inkrementelle innovasjoner, har i alle år bidratt til at oljebransjen har bedret sine produksjonsrater, sin inntjening og ikke minst sitt fotavtrykk innen HMS/K - kanskje særlig på norsk sokkel.

Mer energi
Prosjektdirektør i Shell, Mark Wildon, fortalte om hvordan Shell utviklet ny teknologi i samarbeid med eksterne forskningsmiljøer for å møte en verden i endring.

- I de kommende årene vil flere få tilgang til energi og få økt levestandard. Samtidig må vi ta klimaendringene på alvor. Derformå vi ta i bruk kunnskap, innovasjon og ny teknologi for å kunne utvinne mer og renere energi i framtiden.

 Oljeanalytiker Thina Saltvedt på sin side fortalte om at det nok vil gå raskere enn mange i bransjen selv tror.

- Skal denne industrien være konkurransedyktig fremover må kostnadene ned. I tillegg må bransjen henge med på den industrielle utviklingen og bruke de mulighetene den gir. Bransjen bør også se på mulighetene innen grønn energi - noe både Shell og Statoil gjør - som kan gi vekstmuligheter innen energimarkedet, sa hun og tilføyde begeistret: Og dette er innmari spennende!

Sist men ikke minst holdt olje- og energiminister Terje Søviknes et flammende innlegg om industrieventyret olje- og gassselskapene og leverandørindustrien i Norge har skapt. 

- Vi har hatt en eventyrlig industriutvikling. Og det er fullt mulig å drive fram denne næringen i en tid der det er stort fokus på transformasjonen fra fossil til fornybar energi. Det er mulig å ha to tanker i hodet samtidig i en verden som trenger mer energi, fortalte ministeren og redegjorde for de tre hovedpilarene innen norsk petroleumspolitikk: stabile rammevilkår, fokus på teknologi og kompetanse og til sist og aller viktigst, tildeling av nye leteareal.

Fungerende fylkesordfører i Hordaland Pål Kårbø og ekspert på anti-korrupsjon Helge Kvamme holdt dessuten interessante og tankevekkende innlegg. Det vil komme mer utfyllende informasjon om hver enkelt av foredragene i løpet av den neste tiden.
Følg med på beerenberg.com

Relaterte artikler

Back to top