Skip to Content Skip to Navigation

Det handler om å gripe de sjansene du får

Det handler om å gripe de sjansene du får

-Jeg har vært igjennom en fantastisk reise med mennesker som har gitt av seg selv og som har ønsket at jeg skal lykkes, sier Ole Christian Thømt som har gjennomført et trainee-program over to og et halvt år i Beerenberg.

Ole Christian Thømt studerte siste året av sivilingeniørstudiet på NTNU i Trondheim da han kontaktet Beerenberg.
- I forhold til veldig mange av mine medstudenter tok jeg et utradisjonelt valg da jeg søkte meg mot prosjektledelse i en olje og gass-relatert bedrift. De fleste andre havnet i konsulent- eller finansbransjen i Oslo, sier han.  

Ole Christian hadde ikke mye kunnskap om Beerenberg som selskap, men forteller at han var trigget av å få være en del av den operative virksomheten i en petroleumsbedrift.
- Jeg hadde lyst å få muligheter til å være ute der det skjer, lære alle aspekter i det å jobbe i et prosjekt for så å til slutt kunne være rustet til en prosjektlederrolle.

Ble trygg etter første møte
Første møtet med bedriften ble en kartlegging av begge parters behov.
- Vi hadde en samtale der vi i første omgang så på hva vi kunne tilby hverandre og hva vi kunne skape sammen. Jeg var i ferd med å fullføre en sivilingeniørgrad innen industriell økonomi og teknologiledelse. Når jeg etter hvert fikk presentert trainee-løpet som var tiltenk meg, så jeg at kombinasjonen av å få anvendt den teknologiske delen av utdannelsene, i tillegg til økonomi og ledelse, i aller høyeste grad var tilstede. Helheten i planen var et robust og omfattende løp, som ga meg en trygghet i at jeg ville nå målet mitt om å bli klar til å kunne håndtere rollen som prosjektleder, sier han.

Løpet som trainee har bydd på store variasjoner og mange utfordringer
- I oppstarten fikk jeg en introduksjonsperiode på hovedkontoret i Bergen i ca. en måned der jeg ble involvert blant annet i håndtering av kontrakter, plan og engineering i tillegg til at jeg utførte analytiske oppgaver. Dette var en viktig periode for å få det overordnede blikket på de ulike rollene i organisasjonen og for å forstå driverne i virksomheten.

Deretter startet et langt løp for å få opplæring i de ulike disiplinene.
- Min første erfaring ute i et prosjekt ble under en revisjonsstans på Mongstad raffinerier i Nordhordland, der selskapet har en stor vedlikeholdskontrakt innen ISO (isolering, stillas og overflatebehandling). Jeg var hovedsakelig ute på feltet og deltok på resjekk, oppmålinger og beregninger av stillas. Jeg hadde også en administrativ rolle med oppfølging av stillasformenn i tillegg til at jeg bidro litt inn mot prosjektledelsen.

Praksis og kurs
Kombinasjonen av praksis og relevante kurs har vært en viktig del av opplegget.
- Jeg hadde i forkant tatt et stillaskurs slik at jeg hadde en grunnleggende forståelse for stillasfaget, og med fire uker ute i feltet kom kurset virkelig til nytte.

Etter et halvt år fulgte en periode i Verdal i Trøndelag der Beerenberg har en rammeavtale med Kværners verft.  Her var Ole Christian hovedsakelig ute i feltet og jobbe innenfor fagområdet overflatebehandling.
- Jeg deltok på utførelse av overflatearbeid, gjennomførte kvalitetskontroller og hadde befaring sammen med kunder. Ukene i Verdal gjorde meg godt forberedt på å ta et FROSIO-kurs innen overflate, som var en del av opplegget.

Første prosjektledererfaring
Etter vel et år inn i programmet ble neste steg for Ole Christian å innta rollen som prosjektleder for et forbedringsinitiativ i Beerenberg, der blant annet Lean var sentralt som en arbeidsmetodikk for selskapet.
- Dette ble vurdert som et passelig prosjekt å forsøke meg som leder, smiler han og tilføyer:
- I dette forbedrings-initiativet rapporterte jeg i praksis på veldig mange av de samme elementene som i et større prosjekt, bare i en mindre skala.

Etter tre måneder som prosjektleder førte veien videre tilbake til Mongstad der han fikk inngående kjennskap til faget isolering, og etter en intens og lærerik periode der ble han kalt tilbake for å være med å bistå og observere i utarbeidelse av tilbud på en forespørsel på et landbasert prosessanlegg.
 
Thømt hadde vært i selskapet i halvannet år før han hadde sin første arbeidsoppgave offshore.
- Mitt første møte offshore ble en periode som planlegger og ingeniør i operasjonssenteret i Bergen. Deretter kom et lite avbrekk der jeg gikk inn som planlegger i en revisjonsstans. Etter en hektisk periode reiste jeg hjem en fredag, og når jeg kom på kontoret på mandag ventet nye oppgaver ved offshoreinstallasjonene på operasjonssenteret, sier Thømt med et smil.

  - Jeg fikk hele tiden god erfaring av ulikt omfang og med ulike løsningstilnærmelser. Jeg synes at programmet på en god måte har gjort meg i stand til å håndtere de utfordringene og oppgavene som jeg møter som prosjektleder i dag.

For å lykkes med en slik satsning er det avgjørende at trainee-kandidaten får kjennskap til hele virksomheten.
- Jeg fikk en inngående forståelse av alle disipliner, alle støttefunksjoner og ikke minst interaksjonen i alle interne og eksterne grensesnitt. Jeg tilbrakte også flere dager hos ulike avdelinger, som økonomi, anskaffelse, tilbud og HR.

Ikke for pyser
Som en del av opplegget har Ole Christian hatt en fast mentor som har støttet og veiledet han.
- Noen ganger ble jeg kastet ut på dypt vann og læringskurven har til tider vært bratt. Samtidig har jeg hatt god støtte hele veien, sier Thømt.

Toni Suomâki har vært mentor i hele trainee-perioden og har udelt positiv erfaring.
- Å være mentor har vært utrolig givende og min opplevelse er at det har gitt en stor verdi både til meg og Ole Christian. Vi har gjennom mange samtaler diskutert ulike problemstillinger og funnet løsninger sammen. Jeg har fått nye perspektiver på ting og har ofte blitt trigget av å reflektere over samtalene eller oppgavene vi har håndtert sammen, sier Suomâki.

Selv om Ole Christian er blitt godt ivaretatt har det vært mange tøffe tak.
- Jeg vil ikke legge skjul på at det å være i en slik trainee-rolle ikke er for pyser. Du må like utfordringer, være fleksibel og forberedt på at det kommer endringer som krever at du må snu deg raskt rundt og håndtere uforutsette ting. Mye hardt arbeid er en del av dette, men til gjengjeld får du være med på en fantastisk reise. Dersom du viser det lille ekstra og griper de sjansene du får er det ekstremt mange muligheter som ligger der, avslutter Ole Christian Thømt.

Back to top