Skip to Content Skip to Navigation

Julebord i Kazakhstan og feiring av kinesisk nyttår i Malaysia har fulgt med i jobben som salgsansvarlig i Benarx

Du har etter hvert lang fartstid i selskapet og er nå salgsansvarlig i Benarx, hva vil du beskrive som de viktigeste oppgavene i din rolle?
Det viktigste oppdraget jeg har er å sørge for at vi får inn forespørsler fra prosjektene, og at vi blir godkjent som tilbyder. Det betyr at jeg er mye ute og har kontakt med kunder både på verftet og med sluttkunde hvor prosjektet er. Som regel er det verft som forespør på våre produkter, og da går dialogen mellom meg, ingeniører og innkjøp på verft. Jeg kan være med å påvirke det kunden etterspør ved å komme med anbefalinger på våre produkter og løsninger slik at vi blir en foretrukken leverandør.

I neste omgang er jeg bindeledd mellom kunde og tilbudsavdelingen, og gir min input basert på de forespørslene som er kommet inn. Jeg har da god kjennskap til det som er forespurt av produkter, tekniske løsninger og prisnivået. Jeg involverer også ingeniøravdelingen slik at vi i fellesskap foreslår de riktige løsningene til kunden og tilbyr rett produkt i henhold til spesifikasjonene. Når vi får tilslag på jobber er det dialogen med den operasjonelle virksomheten som blir viktig, slik at de får en best mulig innføring i kontrakten.

I noen tilfeller hender det at verken vi eller andre i markedet har den løsningen som blir etterspurt. I slike tilfeller må vi kanskje ut og teste noe eller utvikle et nytt produkt for å tilfredsstille behovet. Da må jeg henvende meg til selskapets tekniske avdeling og R&D (forskning og utvikling) for å se om vi finner nye løsninger.

Kan du beskrive hva en vanlig dag for innebærer for deg?
Jeg reiser mye, i snitt ca. 50% av arbeidstiden. Totalt har jeg vært på jobb i 23 forskjellige land i min karriere i selskapet. For meg er fleksibiliteten i jobben veldig spennende og det blir liten grad av rutinearbeid.
I tillegg til mange ulike store oljeselskaper i Norge er jeg også hyppig i dialog med de store verftene i Korea slik som Samsung, Hyundai, DSME samt de store engieneeringselskapene rundt om i verden.

Som regel blir det travle dager når jeg er ute og reiser, men til tider får jeg også sett litt av landene jeg ferdes i. Jeg har opplevd julebord i Kazakhstan og feiret Kinesisk nyttår i Malaysia, båttur på Themsen i tillegg til at jeg fikk jeg med meg litt av OL i Korea i februar.

Jobben min gir en del muligheter til å bli kjent med nye kulturer og ikke minst oppleve store kontraster i klima som varme i Singapore i desember til kulde og is på sjøen i Sibir i juli.

Hvilke utfordringer pleier du å møte?
Det kan være at vi ikke kommer i dialog med kundene så tidlig som vi ønsker og dermed ikke får muligheten til å selge inn våre produkter, i tillegg til at det kan være utfordrende å komme i kontakt med riktig personell i prosjektene.

Det er selvsagt også noe proteksjonisme rundt om i de ulike landene. For eksempel vil verftene i land som Sør-Korea og Singapore foretrekke å bruke en lokal leverandør de kjenner fra før. Da blir utfordringen å komme i posisjon, og ofte kan løsningen være samarbeid med et lokalt firma som enten kan levere våre produkter eller produsere for oss. Da blir det en såkalt vinn-vinn sitasjon for begge parter, samt at sluttkunde blir fornøyd når vi bruker en lokal leverandør. Pris er det mye fokus på, og da er utfordringen alltid å klare å komme opp med rimeligere løsninger i tillegg til nye produkter som er både kostnadseffektive, enklere å produsere og montere slik at totalkosten går ned.

Hvordan vil du beskrive din drømmedag på jobb?
Det er når vi får inn bestilling på et stort tilbud og er blitt valgt som leverandør på et prosjekt. I forkant av dette har vi gjerne jobbet i ett år med å få solgt inn jobben.
Da vet jeg at mange av våre kollegaer er sikret jobb i lang tid fremover.

Hvorfor valgte du denne jobben?
Jeg har jobbet i selskapet i til sammen 14 år, og har fått mye erfaring siden jeg startet som trainee til prosjektleder. Ikke lenge etter det overtok jeg som ansvarlig for isolasjonsavdelingen. Denne avdelingen utviklet seg sakte men sikkert til det som er Benarx i dag der jeg jobber som Sales Manager.
Starten av min karriere i selskapet var preget av mye tilfeldigheter. Jeg hadde ikke så god kjennskap til verken selskapet eller jobben jeg skulle gjøre. I 2004 når jeg startet var det stor rekruttering til bransjen da markedet innen olje og gass var i en enorm vekst. Behovet for ny kompetanse har gjort at mulighetene innenfor selskapet har vært mange og mine ansvarsområder har endret i løpet av årene. 

Back to top