Skip to Content Skip to Navigation

Det er ingen tvil om at god HMS og et godt verneapparat gjør Beerenberg robust

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?
En vanlig morgen starter med morgenmøte for TT-laget og stillas-laget i kaffibaren. Det er alltid god stemning selv om vi kan være trøtte, for jeg er heldig som er omgitt av veldig gode kollegaer. Dagens jobber er planlagt ut ifra kpi-plan og vær/vind. Formannen deler ut arbeidstillatelser som vi går igjennom, og kartlegger om det er spesielle krav vi må sjekke opp i.

Vi jobber for så å si alle disipliner om bord så det er mange forskjellige typer klatrejobber. Videre kontakter vi dem som skal gjøre klatrejobben for mer informasjon. Skal vi jobbe i boretårnet må vi opp til driller som er områdeansvarlig i tårnet. På boredekk er det alltid mye aktivitet, og det er oppgaver som må koordineres. Det er mye utstyr i tårnet der boring ikke kommer til selv, så da kommer TT-laget inn for blant annet å smøre opp, sjekke utstyr eller montere/demonter utstyr. Bevegelig utsyr blir låst av og det blir satt opp nok sperringer.

I tillegg til jobben med TT- laget er jeg også verneombud. I denne rollen må jeg se til at arbeiderne har det de trenger for å kunne utføre jobben sin trygt, blant annet at de har det verneutstyret de trenger. Jeg går rundt på arbeidsplassene og snakker med dem, tilrettelegge og noen ganger minner dem på ting de har glemt. Det er også veldig viktig at de føler seg ivaretatt av verneombud. En viktig del av min rolle er å lytte og være den som fronter ting de selv synes er ubehagelig å ta opp.

Det er ingen tvil om at god HMS og et godt verneapparat gjør Beerenberg robust, og klar til å møte fremtidens utfordringer.

Hvilke utfordringer pleier du å møte?
Det kan være en utfordring å møte innleide arbeidere som har ett gammeldags syn på at verneombud er en som bare går rundt og kritiserer. Da gjelder det å bygge opp ett tillitsforhold og på best mulig måte integrere innleiepersonell slik at de heller føler seg ivaretatt av Beerenberg sitt verneapparat. Vi må senke terskelen for at alle kontakter oss.

Sist men ikke minst, hvorfor valgte du akkurat denne jobben?
Det er tilfeldigheter som gjør at jeg endte opp i denne jobben. Jeg hadde kamerater som jobbet i Nordsjøen og hadde mye avspasering. Jeg derimot jobbet 8 til 4 dag etter dag, mens de reiste på turer hele året. Det regnet som regel når jeg hadde ferie, så jeg ville i Nordsjøen. Jeg tok ett male/stillaskurs og et offshorekurs. Etter å ha jobbet i ett par firmaer endte jeg hos Beerenberg der jeg har vært i snart 18 år. Jeg startet som maler, og etter noen år fikk jeg TT-kurs. Jeg har kombinerte maling og TT i mange år før det ble mest TT. Verneombud har jeg vert i til sammen i 10-15 år, og trives med det.

Noe av det jeg liker aller best i jobben min er følelsen av å stå på toppen av Nordsjøen flere hundre meter over havoverflaten og se utover endeløst hav i solskinn. Det er der oppe på toppen av tårnet du kan se at jorden er rund.

Back to top