Skip to Content Skip to Navigation

Det avgjørende for å lykkes som leder

Det avgjørende for å lykkes som leder

- Jeg stiller meg selv stadig spørsmål om det jeg tenker er gode lederegenskaper hos meg selv stemmer overens med andre sin opplevelse, sier formann Einar Martin Daae Rognli som deltar på Beerenbergs nye lederprogram.

Gjennom de siste 10 årene har Beerenberg hatt ledertreningsprogram for flere hundre ledere, med særlig fokus på formenn og prosjektledere. Forrige uke startet selskapet opp med et helt nytt lederutviklingsprogram, denne gangen for arbeidsledere og formenn.

Samarbeid med AFF
Programmet er utviklet i samarbeid med Administrativt Forskningsfond (AFF), som blant annet driver Solstrandprogrammet, og som parallelt gjennomfører et program for topp- og mellomledere i Beerenberg.
Samlingen går over fire dager med to samlinger, inneholder en kombinasjon av korte faglige innspill og trening på konkrete case med basis i deltakernes egne erfaringer.

-Det overordnede målet for lederutviklingsprogrammet er å styrke den enkeltes prestasjon og dermed et økt forretningsmessig resultat for Beerenberg gjennom innsikt i viktige prestasjonsdrivere, sier Gro Hatleskog, konserndirektør for Business support.

Se det store bildet
Den røde tråden i programmet er ledelse, kommunikasjon og samhandling.
-Kommunikasjons- og tilbakemeldingsferdigheter er avgjørende for å lykkes som leder og opp mot våre kunder. Videre er det viktig å ha evne til å se det store bildet, se ting i sammenheng og få frem potensialet i våre medarbeidere på best mulig måte både for Beerenberg og den enkelte, sier Hatleskog og legger til at programmet tar utgangspunkt i at gode arbeidsledere og formenn påvirker samhandlingen både oppover og nedover i organisasjonen, og er svært viktige for selskapets forretningsmessige resultatoppnåelse og HMS.
Hatleskog påpeker at arbeidsledere og formenn er bindeleddet mellom medarbeidere og øvrig ledelse.
-Disse har en stor kontaktflate og stor påvirkningsmulighet på kultur og prestasjon, avslutter hun.


Engasjerte deltakere: tv. Oddbjørn Karlsen, Alf Øystein Vågen,
Frank Dovland og Gabriella Hanna Burtan. 

Meg som leder
Steinar Fjellhaugen er arbeidsleder på Kvitebjørn og har deltatt på flere av selskapets lederprogram.
- Det er alltid positivt med påfyll for å kunne utvikle seg i lederrollen. Tidligere har vi lært å ta i bruk verktøy og metoder i ledertreningen, og ikke minst hvordan vi håndterer ulike situasjoner som oppstår i vår arbeidshverdag. I denne ledertreningen er det hovedfokus på meg som leder, hvordan jeg kommuniserer og hvordan jeg oppfatter lederrollen, sier Fjellhaugen.


Arbeidsleder Steinar Fjellhaugen

De fire dagene er lagt opp til mye diskusjon, refleksjon og erfaringsoverføring.
-Selv om vi i hverdagen har god dialog oss arbeidsledere og formenn imellom, er dette en utrolig viktig arena for å knytte tettere kontakt og samtidig bli kjent med kollegaer vi ikke kjenner fra før. Jeg opplever at vi har gode diskusjoner og vi får øve på å være tydelige i kommunikasjonen med hverandre. Det er noe vi trenger å hele tiden trene på og som vil utvikle oss enda mer i lederrollen, avslutter Fjellhaugen.

Fersk i lederrollen
Einar Martin Daae Rognli er formann overflate på Tjeldbergodden, og deltar for første gang på ledertrening. Som relativ fersk leder håper han på å få en større forståelse for hva lederrollen innebærer.
-Jeg stiller meg selv stadig spørsmål om det jeg tenker er gode lederegenskaper hos meg selv stemmer overens med andre sin opplevelse. Jeg vil alltid bli bedre og da er det en god begynnelse å få en grunnleggende forståelse for hva som kjennetegner en god og en dårlig leder, sier han om programmet.


Einar Martin Daae Rognli er fersk i lederrollen

Produksjonsleder på Tjeldbergodden, Hans Brunvatne, var også tilstede i samlingen og snakket om viktigheten av å være tilstede i rollen som leder og hva han vektlegger i det å være en god rollemodell og motivator.
-Budskapet til Brunvatne var veldig inspirerende og han gjorde meg enda mer bevisst på hvor mye måten man kommuniserer på har å si for hvordan en blir oppfattet, sier Einar Rognli og legger til at dette er noe av det han kommer til å ta med seg videre i egen rolle.

Back to top