Skip to Content Skip to Navigation

Bli kjent med våre tre konsern-traineer

Bli kjent med våre tre konsern-traineer

Trainee-program er en viktig del av den strategiske kompetanseutviklingen i Beerenberg, og i år ble det lyst ut en ny stilling som konsern-trainee, med stor respons fra mange godt kvalifiserte kandidater. Helt til slutt valgte selskapet faktisk å tilby stilling til tre personer.

Beerenberg har en langsiktig satsning på kompetanseutvikling, noe som betyr et sterkt fokus på intern utvikling av ledere og andre nøkkelpersoner i Beerenberg, i tillegg til rekruttering av nye medarbeidere.
Trainee-programmet går over to år, der kandidaten blir godt kjent med selskapets prosjekter, stabsfunksjoner og forretningsområder gjennom å faktisk jobbe i de delene av selskapets virksomhet.

Øyvind Sivertsen er 27 år gammel og er født og oppvokst i Herøy kommune på Sunnmøre.
Han har jobbet i Beerenberg siden 2017. Først som lønnsmedarbeider på HR, deretter fikk han nye muligheter i 2018 der han fikk jobbe med timekontroll på fase 1 av Johan Sverdrup-prosjektet.

- For å få avdekket timeavvik var det viktig å kommunisere løpende både med prosjekt og kunde, for å opprettholde en god dialog og oppnå gode resultater. Dette fikk øynene mine opp for hvor spennende prosjektsiden i selskapet er, sier Øyvind Sivertsen.

Satset for å oppnå målet
Denne oppdagelsen gjorde at Øyvind ville satse på å jobbe innenfor prosjektorganisasjonen fremover i sitt karriereløp i Beerenberg. For å komme nærmere dette målet har han nå fullført en mastergrad i innovasjon og ledelse, der blant annet digital transformasjon har vært en del av studiet.

Øyvind er godt i gang med trainee-perioden, og har fått erfaring innen flere områder allerede.
- Jeg har blant annet jobbet med merkevarebygging og utarbeidelse av en digital produktkatalog. I tillegg har jeg bidratt i utviklingen av rapporter i Power BI, som er et digitalt rapporteringsverktøy på tvers av organisasjonen og eksternt mot kunder. Siden mai har jeg jobbet som prosjektleder for AppTiv, som er et verktøy som skal forenkle og øke kvaliteten på dokumentering og rapportering, sier han.

Selskap med muligheter
Trainee-programmet byr på flere spennende utfordringer fremover.
-Utover høsten vil jeg fortsette som prosjektleder for AppTiv, samtidig som jeg skal innom både engineering og bemanning, og i neste uke skal jeg delta på ledertrening. Så langt har det vært lærerikt, og ikke minst en bratt læringskurve. Beerenberg er absolutt et selskap hvor man får muligheten om man søker den. Jeg ser frem til å fortsette karrieren i Beerenberg og fortsette ta lærdom av dyktige kollegaer, forteller Øyvind.

Ingvild Ruskedal er 25 år gammel, født og oppvokst på Kyrkjebø i Sogn.
Hun er nyutdannet sivilingeniør fra universitetet i Agder, og har fullført en bachelor i mekatronikk (som kan sammenlignes med maskiningeniør, men ligger i mellomsjiktet mellom maskin, elektro, data og automasjon). Gjennom studiet i mekatronikk har hun blant annet hatt valgfag innenfor vann og vindkraft, samt design for marine miljø. Videre valgte hun en master i industriell økonomi og teknologiledelse INDØK og har i tillegg til ordinært studieløp supplert med ”kontraktsrett, organisasjonsutvikling og ledelse”.
Hennes masteroppgave omhandlet temaet kontrakt-ledelse (supply chain management), rettet mot automatisering av havner og fartøy for å nå målet om null utslipps havner innen 2030-2050.

Allsidig bakgrunn
Etter fem år med kombinasjon av studier og jobb er Ingvild klar for å bare jobbe. 
-Jeg er veldig nysgjerrig av natur og blir motivert av å lære nye ting, og lærer absolutt best når jeg får jobbe med noe praktisk.  Jeg har en veldig allsidig bakgrunn som gjør at jeg kan passe inn i mange typer bransjer og jobber, det synes jeg er spennende. Jeg er definitivt en lagspiller, men liker også selvstendige oppgaver og setter pris på en god utfordring, sier hun.

I tidligere jobber har hun hatt mye ansvar og bidratt i utvikling og utførelse av noen prosjekter. Dette mener hun vil være positive erfaringer som hun kan dra nytte av i sin nye rolle.
-Mye av grunnen til at denne stillingen appellerte til meg er muligheten til komme ut i feltet for å lære fagdisiplinene. Jeg tror at ved å få et innblikk fra mange deler av virksomheten vil det gi meg en verdifull innsikt og kunnskap som etter hvert vil gjøre meg bedre rustet til å være en del av Beerenberg. Jeg håper å bruke denne muligheten til å utvikle meg i bredden og få kjennskap til alle aspektene ved selskapet, sier Ingvild.  

Torstein Hellebust er 31 år gammel og bergenser.
Han er nyutdannet Sivilingeniør i Industriell Økonomi og Teknologiledelse med spesialisering i Prosjektledelse ved NTNU.
Før han startet på NTNU fullførte han en bachelorgrad i lederskap med fordypning i maskinfag ved Sjøkrigsskolen. Etter utdannelsen tjenestegjorde han som maskinoffiser på ubåt i fire år og var ansvarlig for det daglige vedlikeholdet ombord.
I tillegg til dette er han også en habil dykker og har vært dykkeroffiser med ansvar for all dykkeaktivitet.

Torstein gleder seg stort til å begynne som konsern-trainee i Beerenberg.
-Jeg ser frem til å lære masse i et nytt firma og for meg en helt ny industri, og som trainee vil jeg få muligheten til å jobbe ute i feltet og bli kjent med alle disipliner. I tillegg vil jeg få opplæring hos de ulike støttefunksjonene og ikke minst få kjennskap til interaksjonen mellom interne og eksterne grensesnitt. Dette vil gi meg en god innsikt og en helhetsforståelse som gjør at jeg raskere kan bli en bidragsyter.

Spennende med ny teknologi
Torstein ble også trigget av Beerenberg sin visjon «Beyond Expectations» og mener at dyktige prosjektteam er viktige for å oppnå denne visjonen- og han vil lære av de beste.
-I Beerenberg uføres arbeid ofte i ekstreme miljøer noe som gjør hele utførelsen mer komplekst. Jeg synes også at selskapet fremstår som innovativt med mange eksempel på jobber der ny teknologi erstatter etablerte metoder, i tillegg til å ta i bruk nye bruksområder for produkter som opprinnelig er ment for noe annet, sier han.

Han trekker også frem godt arbeidsmiljø som en av grunnen til at han tror at Beerenberg blir en bra arbeidsplass.
– Jeg har inntrykk av at arbeidsmiljøet er godt noe som er viktig for meg da dette påvirker egen og andres trivsel, som igjen har betydning for den samlede ytelsen. Jeg liker å jobbe i team og trives godt med å løse komplekse utfordringer som krever samarbeid og kreativitet, avslutter han.

Vi ønsker alle tre lykke til med programmene!

 

Back to top