Skip to Content Skip to Navigation

Benarx ekspanderer i Sør- Korea

Benarx ekspanderer i Sør- Korea

Sør- Korea er i dag hovedsenter i verden for nybyggingsprosjekter innen offshore topside-moduler og prosessmoduler til gassanlegg. Det er vesentlig for Benarx Solutions å være tilstede i det markedet. Selskapet har nå etablert bransjekontor i Sør-Korea, og i tillegg inngått avtale med en lokal samarbeidspartner.

I 2016 pågår det ca. 35 nybyggsprosjekter i Sør- Korea, derav fem prosjekter for norske kunder; Gina Krog, Mariner, Aasta Hansteen, Martin Linge og Johan Sverdrup. Det er tre skipsverft av gigantformat i det samme området i Sør-Korea, nærmere bestemt Huyndai, Samsung og DSME. 

- Vi har jobbet med det koreanske markedet fra Europa i flere år. Nå fant vi det riktig med daglig lokal tilstedeværelse, som er nødvendig om vi skal lykkes i dette markedet utover de reint opportunistiske mulighetene, sier Eirik Nesse SVP Business Development i Benarx om bakgrunnen for at selskapet valgte å etablere seg i Sør-Korea. Han forteller videre at selskapet i løpet av det siste året har iverksatt ulike tiltak for å gjøre produktene mer konkurransedyktige i et internasjonalt marked.

- Vår brede erfaring med Norsok-krav og vår generelle ingeniørkompetanse innen isolering er etterspurt blant verftene i Sør- Korea. Benarx har blant annet levert ingeniørtjenester som IPS og opplæring til alle Norsok-prosjektene som er startet opp i Sør-Korea så langt, sier Nesse.

Benarx har det siste året jobbet med flere aktiviteter for å sikre lokal tilstedeværelse. 

Kort leveringstid

Den lokale aktøren SAMIL ble valgt som produksjonspartner og underleverandør til Benarx for leveranse av kasser og andre passive brann-beskyttelsesprodukter.  Nesse forteller at en vesentlig faktor i leveranser av isolasjonsprodukter til nybyggsprosjektene i Sør- Korea er evnen til kort leveringstid samt mulighet for rask og enkel modifikasjon av kasser.

Isolasjon av piping, og spesielt kasser for ventil og flens er av naturlige grunner det siste som settes på et nybyggsprosjekt. Siden leveranse-dato (sail-away) vanligvis er bestemt lang tid på forhånd og ikke kan endres, vil alle forsinkelser i et prosjekt direkte påvirke tiden tilgjengelig for å utføre isolasjonsarbeidet. 

- Det er derfor vesentlig at dette kan gjøres rask og at det ikke er nødvendig å produsere materiell på mål i Europa for deretter å sende det til Sør- Korea, sier Nesse som ser frem til at lokal produksjon starter opp i løpet av sommeren.

Samtidig ble det etablert et lokalt bransje-selskap, Benarx Solutions Korea. 

- Gjennom et lokalt bransjekontor kan vi bedre tilby tjenester i dette markedet, og samtidig håndtere skatt og andre myndighetskrav på en effektiv måte, forklarer Nesse.

Lang erfaring og et utbredt kontaktnett 

Gjennom ingeniørarbeidet for Gina Krog-prosjektet kom Benarx i kontakt med piping-miljøet hos Daewoo (DSME). En av ingeniørene, Bonghyun Cho ble fort en kandidat for stillingen som daglig leder for Benarx Solutions Korea. Han har lang erfaring fra verftsindustrien i Sør-Korea og har et bredt kontaktnett i disse verftene. 

Språkproblemer er en av utfordringene utenlandske aktører møter i dette markedet. En annen faktor er kulturforståelsen og mulighet til å fange opp uformelle signaler fra kunden, som er en vesentlig del av handel med koreanske kunder.  

- Derfor har det vært svært viktig for oss å få på plass en lokal representant når vi opprettet det lokale datterselskapet, sier Nesse

Muligheter i markedet

Selv om det globale nybyggsmarkedet er midt i en vesentlig reduksjon av aktivitet, tror Nesse likevel det er gode muligheter i dette markedet. Han sier at det spesielt fremover er stor aktivitet med bygging av prosessmoduler for gassanlegg/terminaler, en type anlegg som har et vesentlig isolasjonsbehov. 

- Vi jobber derfor målrettet mot dette markedet, i tillegg til å sikre leveranser til de norske prosjektene som vil pågå frem til 2018. Vi må også kontinuerlig forenkle og forbedre våre produkter, samtidig som vi bruker vår kompetanse til å drive frem gode, tekniske løsninger. Dette krever at vi jobber med markedet og utvikler de løsningene som etterspørres i fremtiden. Spesielt under utfordrende markedsforhold tror vi det er et ytterligere konkurransefortrinn å fremstå som «The Insulation Specialist», sier Eirik Nesse avslutningsvis.

Fakta om Benarx

Benarx Solutions designer, produserer og leverer høyteknologi isoleringsprodukter (termisk, brann, akustisk og personellbeskyttelse) til den globale olje- og gassindustrien.

Back to top