Skip to Content Skip to Navigation

Beerenberg støtter TV aksjonen

Beerenberg støtter TV aksjonen

Årets TV-aksjon går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet, og Beerenberg vil være med i kampen for å få dette til. 

Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Med konkrete tiltak der problemene er størst, skal årets TV-aksjon redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene ved å redusere den enorme mengden plast som truer både det marine liv, menneskers levebrød og vår helse. En fjerdedel av plasten i havet kommer fra Sørøst-Asia. Derfor er TV-aksjonsmidlene øremerket tiltak i Indonesia, Vietnam, Filippinene og Thailand.

TV-aksjonen NRK 2020 går av stabelen søndag 18. oktober, Vi oppfordrer alle som har mulighet å bidra til denne viktige saken!!

Back to top