Skip to Content Skip to Navigation

Beerenberg setter miljøfotavtrykk i Sør-Korea

Beerenberg setter miljøfotavtrykk i Sør-Korea

Når alt dette er utført skal vi i ca. et år overvåke temperaturer på rørene, se på varmetap og kalkulere hvor mye energi som blir spart og som i neste omgang kan omvendes til redusert CO2 utslipp, forteller ansvarlig for Products Asia, Per Lange.

Beerenberg bidrar til reduserte klimautslipp gjennom oppgradering av isolasjon og overvåkning av et petrokjemisk anlegg i Sør-Korea.

I Korea kommer det nå et oppsving i markedet etter en periode med lav aktivitet og lite nybyggsutsikter for Beerenberg. Insentiver fra koreanske myndigheter med blant annet støtte til store prosjekter som vindkraft, produksjon av hydrogen og CO2 fangst for å redusere klimautslipp er en del av forklaringen.

-I kjølvannet av dette vil det dukke opp prosjekter som kan generere mye arbeid for Beerenberg. Vi er også allerede i samtaler med det koreanske selskapet, Lotte Chemicals om ulike typer oppdrag, sier ansvarlig for Products Asia, Per Lange.

Bidra til å redusere CO2 utslipp
Første samarbeidsprosjekt med dette selskapet er allerede i gang.
-Vi har fått et oppdrag på ett av deres petrokjemiske anlegg der vi oppgraderer isolasjon på en viss del av anlegget. I ettertid skal vi benytte vår ekspertise til å overvåke mengden energi som spares i prosessen og som igjen vil gi redusert Co2 utslipp. Vi har bistått i planleggingen og gjort beregninger på isolasjonstykkelsen og mengden materiell som trengs når det skal skiftes isolasjon på ca. 7000 meter med rør, sier han.

Jobben stopper ikke her for Beerenberg
-Når alt dette er utført skal vi i ca. et år overvåke temperaturer på rørene, se på varmetap og kalkulere hvor mye energi som blir spart og som i neste omgang kan omvendes til redusert CO2 utslipp. Alt dette gir betydelig reduserte kostnader med tanke på at CO2 kvoter er kostbare, forteller han.


Bilde: Ansvarlig for Products Asia, Per Lange

Det grønne skiftet
Totalt sett er Korea et marked der Beerenberg ser flere muligheter i kjølvannet av det grønne skiftet.
-Det satses blant annet for fullt mot bruk av LNG som drivstoff til mer tradisjonelle fartøy slik som for eksempel containerskip. LNG må holde minus 162 grader, noe som betyr at det er helt andre krav til isolasjon av utstyret og lagringstank, og der er vi inne og ser på løsninger med våre Aerogel produkter, sier Lange.

Endringer i bilproduksjonen gir også muligheter for Beerenbergs isolasjonsløsninger.
-Korea har en veldig stor bilproduksjon som nå gradvis går over til å produsere EL- biler. I denne typen produksjoner er det krav til isolasjon av blant annet bilbatteriene, og her kan våre løsninger være et godt alternativ, og dermed et mulig nytt og spennende marked for oss, sier han.

Lysere tider
Koreanske verft ble hard rammet av den verdensomspennende pandemien, og fikk en brutal nedgang i aktivitet. Dette er nå i ferd med å snu.
-Mye endret seg når Covid inntraff og det fikk dessverre også Beerenberg merke. Nå ser det heldigvis ut som at markedet er i ferd med å endre seg og at det skal bygges noen store offshore prosjekter i Korea fremover. Det som så mørkt ut for bare en liten stund siden viser et mye mer positivt bilde nå, forteller Lange.

Nye krav gir nye muligheter
I kampen for å bevare miljøet best mulig er blant annet resirkulering av gammelt isolasjonsmateriale et viktig bidrag.
-Avfall utgjør store volum, og her ser vi på ulike løsninger for å kunne bidra med vår kompetanse. I stedet for at vi dumper materiellet som fjernes kan det males opp igjen eller smeltes om til nye produkter. Foreløpig er dette kun på planleggingsstadiet i Korea, og da er det spennende at vi allerede i tidlig fase er med og har gode mulighet til å påvirke, avslutter Lange.

Back to top