Skip to Content Skip to Navigation

Beerenberg har utført Gyda-Decommissioning og fullført forberedelsesfasen til singelløft med stor suksess

Beerenberg har utført Gyda-Decommissioning og fullført forberedelsesfasen til singelløft med stor suksess
– Dette har vært et viktig prosjekt for Beerenberg, og hovedgrunnen til suksessen er at de tre partene har jobbet sammen mot felles mål gjennom hele perioden, sier Sverre Brufladt, som har vært prosjektleder hos Beerenberg. 

I perioden fra kontraktsinngåelsen julaften 2019 til ferdigstillelsen offshore 26. november 2021 har Beerenberg, Allseas og Repsol Norge samarbeidet om å gjennomføre en vellykket nedstengning av den 18 000 tonn tunge Gyda-plattformen. Nå er det siste lyset slukket. Allseas skal fjerne plattformen senere i år.

Viktig prosjekt for Beerenberg
Repsol Norge tildelte Allseas kontrakten for alle fasene av Decommissioning, som omfatter Engineering, Preparation, Removal and Disposal.
– Et av hovedmålene med forberedelsesfasen var å klargjøre plattformen for singelløft og fjerning ved hjelp av tungløftskipet Pioneering Spirit. I denne fasen har Beerenberg utført mesteparten av arbeidet med å forberede plattformen for løfteoperasjonen, sier Brufladt.


Sverre Brufladt, Vice President New Build & Modification Projects

Mer konkret innebærer det at Beerenberg har levert en kompleks arbeidspakke der prosjekteringsfasen omfattet 3D design, beregninger, riggemetoder, habitatsystemer og prosjektspesifikke løsninger for kaldkutting.  
– På plattformen har Beerenberg levert ressurser og arbeid innenfor flere disipliner til arbeidsledelse, stillas, tilkomstteknikk, rigging, habitater, UHT-vannblåsing av overflater og mekaniske tjenester innenfor kaldkutting, skjærebrenning, mobil maskinering, boring og demontering. Dette har vært et viktig prosjekt for Beerenberg, slår Brufladt fast, og understreker at en av grunnene til suksessen er at de tre partene har jobbet sammen mot felles mål i hele perioden. 


Gyda plattform: Montert hengestillas med habitat system for sveising av løftepunkt 

To faser 
Det har blitt utført ca. 27 600 arbeidstimer offshore totalt, hvorav de fleste var knyttet til komplekse kutte- og riggeoperasjoner, og alt gikk uten personskader. 
– Beerenberg utførte offshorearbeidet over en periode på sju og en halv måned. I den første fasen var Gyda definert som en «varm» plattform, og det måtte brukes kaldkuttingsmetoder og habitatsystemer. I denne fasen ble alle spider decks demontert, sveisefuger ble jevnet ut med mobil maskinering, og maling ble fjernet med UHT-vannblåsing. Det ble også satt opp stillaser og habitater rundt øvre del av alle plattformbena, forklarer Bertil Bargård, som har vært Beerenbergs prosjekteringsleder. 


 Bertil Bargård, Project Manager

Mot slutten av første fase sveiset Allseas på de løftepunktene som tungløftskipet skal bruke. Arbeidet ble gjort inne i habitater. 
– I andre fase var plattformen definert som «kald», slik at det kunne brukes varme arbeidsmetoder. To Bracings og alle Risers og Caissons ble fjernet. Alle Conductors ble løftet opp tolv meter og sikret. I tillegg ble plattformbena kuttet slik at indre kon var intakt, og diverse utstyr ble sikret for sjøtransport, forteller Bargård.  


Bilde: Eget kutte verktøy utviklet av Beerenberg 

Erfaring og kompetanse innenfor mange disipliner 
Solid erfaring og tett samarbeid med alle parter har vært avgjørende. 
– Et prosjekt på denne størrelsen krever erfaren og løysingsorientert arbeidsledelse og utførende personell offshore. I tillegg har involveringen av offshore-personellet i metodeplanleggingen og tett samarbeid med kunden om prosjekteringen vært avgjørende suksessfaktorer, avslutter Bargård. 

Comment from Terje Birkenes, Project Manager – Repsol 
Allseas and Beerenberg have played an important role in the safe close down of the Gyda Facility. The project has been executed through an EPRD contract, but independent from the contract model a close interaction has been the basis for cooperation between Repsol and Allseas/Beerenberg. This trustful 3-way communication has been vital for a successful completion of the project. Both campaigns were completed on schedule without any accidents. This is a major achievement when we look back on all the challenging tasks that took place prior to end of habitation.  Repsol and its partners want to thank everyone who has contributed onshore and offshore to the successful completion of the topside preparation for lift project. 

Comment from Evert van Herel, Project Manager Allseas  
From the start of the Tender phase onwards, we noticed that Allseas and Beerenberg were very aligned on how to make this important part of the Gyda removal project a success. This gave Allseas the confidence in Beerenberg that resulted in awarding the scope to them. Right through the project, from first preparation meetings until final execution, Beerenberg kept the same dedicated core team on the project with the collaborative approach that Allseas and Repsol were looking for. The result was that we had two great preparation campaigns with no incidents, very little surprises and positive mindsets throughout. Allseas would like to thank and congratulate everyone who contributed to this. 


Første fase: Fjerning av spider deck ved hjelp av kald kutting metode 

Se film fra prosjektet

Back to top