Skip to Content Skip to Navigation

Beerenberg får ny Johan Sverdrup-kontrakt

Beerenberg får ny Johan Sverdrup-kontrakt

Johan Sverdrup (Illustrasjon: Try/Equinor)

Aibel har inngått en intensjonsavtale med Beerenberg om et større oppdrag på Johan Sverdrup P2 Topside-prosjektet. Avtalen har en foreløpig estimert verdi på i underkant av 250 millioner kroner.  

- Vi er stolte, ydmyke og utrolig glade for å vinne denne kontrakten, forteller Nils Halvor Berge, konserndirektør innen nybygg og modifikasjoner i Beerenberg.  
 
Kontrakten inkluderer disiplinene stillas, overflatebehandling, passiv brannbeskyttelse, isolasjon og arkitekt. Arbeidet skal foregå i Haugesund og Beerenberg vil bemanne prosjektet med i hovedsak lokal ledelse.  
- Dette er et prestisjeprosjekt både regionalt og nasjonalt, som det betyr svært mye for oss i Beerenberg å være en del av, sier Nils Halvor Berge (bildet).  

 

Prosjektperioden foregår fra juli 2019 og frem til desember 2021. Planlegging og forberedelsene starter derfor innen kort tid, mens hovedaktiviteten vil foregå i 2020 og 2021. Gjennom en rekke kontrakter både nasjonalt og internasjonalt, har Beerenberg allerede omfattende erfaring og har opparbeidet betydelig kompetanse om Johan Sverdrup-prosjektet.  
- Det har vært en krevende tilbudsprosess, som samtidig har vært preget av en god og konstruktiv dialog med Aibel. Dette vil vi nå ta med oss inn i gjennomføringen av Johan Sverdrup P2 Topside-prosjektet, forteller Nils Halvor Berge. 

Back to top