Skip to Content Skip to Navigation

Beerenberg Services kjøper Remotion

Beerenberg Services kjøper Remotion

Remotion robot med Beerenberg personell

Oppkjøpet styrker posisjonen som leverandør av teknologiske og bærekraftige løsninger.

Beerenberg/Stavanger, 1. April 2022 – Beerenberg Services har kjøpt teknologiselskapet Remotion. Oppkjøpet vil styrke Beerenbergs posisjon som leverandør av kostnadseffektiv teknologi og bærekraftige løsninger for overflatevedlikehold.

-  Med Remotion om bord, vil vi videreutvikle våre vedlikeholdstjenester i samsvar med kundenes forventninger. Foruten sin unike teknologi har Remotion prestert godt i markedet over tid og har en flott kultur som passer godt med Beerenberg, sier administrerende direktør i Beerenberg, Arild Apelthun.

I takt med at samfunnet beveger seg raskere mot et netto-null mål på utslippsiden, har Beerenberg som mål å være med på den reisen.
- Vi vil fortsette å investere i mennesker, bærekraft og teknologi for bedre å betjene våre kunder og videreutvikle organisasjonen. Vi tror at vår ekspertise fra olje og gass industrien er nøkkelen til en bærekraftig utvikling. Bruken av robotikk og moderne teknologier innen industriell isolasjon og overflatevedlikehold er bare noen få eksempler på hvordan vi jobber for å redusere karbonavtrykket vårt.


CEO Beerenberg Arild Apelthun

Remotion ser frem til å videreutvikle teknologi som en del av Beerenberg
-  Vi har jobbet sammen med Beerenberg på vedlikeholdsprosjekt og opplevd et flott samarbeid. Med dette solide selskapet som eier vil vi fortsette å utvikle teknologien vår, slik at det kommer våre kunder til gode, sier grunnlegger og administrerende direktør i Remotion, Morten K. Urrang.


Administrerende direktør i Remotion, Morten K. Urrang

Om Remotion
Remotion er en betydelig leverandør av teknologi og er en verdensledende leverandør av magnetiske fjernstyrte kjøretøyer for offshore og operasjoner i skvalpesonen . Gjennom årene har teknologien blitt videreutviklet innenfor området fabrikkvedlikehold hvor robotløsninger hjelper industrien til å bli mer bærekraftig og tryggere for både personell og miljø. Selskapet ble etablert i 2014 og har kontrakter med flere av de største aktørene på norsk kontinentalsokkel.

Om Beerenberg
Beerenberg-konsernet har i mer enn 40 år levert nyskapende serviceløsninger til et bredt spekter av industrielle virksomheter. Beerenberg er en av de ledende leverandørene av vedlikeholds- og modifikasjonstjenester på norsk sokkel, i tillegg til å være en global leverandør av isolasjonsprodukter. Konsernets ekspertise dekker hele livssyklusen til petroleumsindustrien fra feltstudier og nybygg til vedlikehold, modifikasjoner og levetidsforlengelse. Den operative virksomheten er organisert i Beerenberg Services og dets datterselskaper. Med hovedkontor i Bergen har selskapet kontorer i Stavanger, Skien, Polen, Sør-Korea, Thailand og Singapore.

Back to top