Skip to Content Skip to Navigation

Beerenberg Annual Awards

Beerenberg Annual Awards

-Vi ønsker å være en spennende arbeidsplass for dyktige medarbeidere, sier Gro Hatleskog, konserndirektør for Business Support, når hun forteller om et nyutviklet talentprogram for selskapet.

Mennesker er Beerenbergs viktigste kapital. Den enkelte sin innsats, motivasjon og kompetanse er det som over langt tid har bidratt til å skape suksess for selskapet. For å fremheve betydningen av innsatsen til selskapets medarbeidere ble det i 2021 lansert et nytt utviklingskonsept, kalt «Beerenberg Annual Awards»; et program basert på å løfte frem og nominere egne kolleger.
-Programmet inngår som en del av en langsiktig strategisk satsning der det å bygge og utvikle kompetanse er helt essensielt, og hvor den enkelte ansatte står i fokus, sier konsernsjef Arild Apelthun.

Viktig satsning for selskapet
Beerenberg har 1350 egne ansatte fordelt på ulike landanlegg, plattformer og administrasjon, både i Norge og internasjonalt.
-Vi vet at vi har mange flinke medarbeidere som fortjener anerkjennelse, og ett av målene var å løfte frem disse talentene i tillegg til å synliggjøre ønsket adferd og kultur, sier konserndirektør for Business Support Gro Hatleskog.

Siden konseptet er nytt for bedriften, startet prosessen med å identifisere kriteriene som ble lagt til grunn for nominering. Ledere og ansatte på ulike nivå ble involvert i dette arbeidet.
-Dette var en spennende og lærerik prosess, da det så tydelig kom frem hvilke kompetanser som ble vurdert som viktige for å lykkes og for å videreutvikle en fremtidsrettet kultur i selskapet, sier Hatleskog.

Konserndirektør Business Support
Gro Hatleskog

Nominering «Beyond Expectations»
Engasjementet var stort, og kollegaer fra hele selskapet bidro til hele 183 nominasjoner, fordelt på fem ulike kategorier. Juryen hadde en omfattende jobb med å komme frem til de fem som til slutt stod igjen som vinnere.
-Et interessant fellestrekk for alle de nominerte og vinnerne er at de er tilgjengelige og hjelpsomme overfor sine kollegaer, og at de har en støttende og positiv atferd. Ansatte rundt dem opplever en kjekk arbeidshverdag med gode leveranser og et godt arbeidsmiljø. Det som er ekstra inspirerende er den entydige tilbakemeldingen både fra ledere og medarbeidere om at det var så positivt å fremsnakke gode kollegaer, sier Hatleskog, og legger til at programmet også har vært en svært nyttig erfaring med tanke på å drive leder- og medarbeiderutvikling.

Godt arbeidsmiljø gir positive effekter
Et godt arbeidsmiljø gir flere positive synergieffekter, og er vesentlig for å lykkes med å skape gode resultater og høy verdiskapning fremover.
-Trivsel på arbeidsplassen får det beste frem i folk og man oppnår det som tross alt er det viktigste, nemlig at man bidrar til at jobben blir gjennomført på en trygg, effektiv og sikker måte. Dette resulterer igjen i høy produktivitet, kvalitet og forutsigbarhet, som på mange måter er alfa omega i Beerenberg, sier Apelthun.

Konsernsjef Arild Apelthun

Individuelt oppfølgingsprogram
For vinnerne er det i første omgang feiring med kollegaer etterfulgt av en mer formell samling med konsernledelsen. Videre vil den enkelte få en individuell utviklingsplan som legges sammen med leder og HR.
Hatleskog håper at dette programmet vil være en ekstra motivasjon for konstruktiv samhandling og for gode prestasjoner. 
-Vi ønsker å være en spennende arbeidsplass for dyktige medarbeidere og håper at dette vil være en drivkraft for de ansatte til å være enda mer bevisst på en positiv adferd som igjen skaper gode prestasjoner. Det var utrolig gøy at så mange både fra hav og land engasjerte seg selv om vi ønsker oss enda mer engasjement i fra alle deler av organisasjonen neste gang, sier hun og avslutter med å påpeke at Beerenberg er privilegerte som har så mange engasjerte og dyktige medarbeidere.

Kategorier og vinnere:
Den Fleksible Kiril Voropajev Formann MMO/ Mongstad

- Utforskeren Espen Aahjem Category Manager SCM/Kokstad

Den engasjerte Morten Elden Formann MMO Gullfaks C

Helhetstenkeren Bjørn Inge Melsæter. MA logistikk NBM/Aibel Haugesund

Teambyggeren Einar Martin Daae Rognli Formann MMO/ Tjeldbergodden

Følg med for "tett på" intervju med alle vinnerne!

Back to top