Skip to Content Skip to Navigation

Bedre HMS med e-læring

Bedre HMS med e-læring

Bildetittel

Vi i Beerenberg jobber kontinuerlig med å forbedre HMS-kompetansen til medarbeiderne våre. En viktig milepæl i dette arbeidet er at alle HSM-kurs nå samles i en egen e-læringspakke.

E-læringspakken inneholder sju kurs innenfor områder som kjemikalier, støy, vibrasjon, risiko og etikk.

– Det er viktig at alle ansatte forstår HMS-filosofien vår og hvor viktig HMS-arbeid er hver eneste dag året rundt, uansett hvor de jobber. Med e-læringskursene sikrer vi at de ansatte har kompetanse til å ivareta egen helse. Jo bedre kunnskap de har, desto bedre rustet er de til å ta vare på egen helse, sier operativ HMS-leder i Beerenberg, Roar Høydal. 

IKKE HYLLEVARE

Med en e-læringspakke kan man ta de viktigste kursene uansett hvor man skulle befinne seg.

– Nå finnes kursene på både norsk og engelsk. Tidligere har ikke kurstilbudet vært like utfyllende på engelsk, sier Høydal. 

Kursansvarlig Elisabet Loose forteller at e-læring kan være uvant for noen.

– Enkelte ønsker nok klasseromskurs, men e-læring blir mer og mer vanlig, sier hun.

– Vi har ikke valgt hyllevare, men kurs som våre folk skal kunne kjenne igjen og relatere direkte til arbeidshverdagen sin, forklarer Høydal. 

MÅ BESTÅ

Kursene er komprimerte og legger vekt på viktige og relevante situasjoner.

– Dermed har vi klart å holde dem korte, og hvert kurs varer bare mellom 15 og 30 minutter. Til slutt tar man en test, som man selvsagt må bestå for å få godkjent kurs, sier Roar Høydal

Bedre HMS med e-læring

Elisabeth Loose

OBLIGATORISK OGSÅ FOR INNLEIDE 

Alle kursene er nye, men noen bygger på tidligere kurs. Ifølge Høydal vil det bli obligatorisk for alle Beerenbergere å ta hele kurspakken.

– Dessuten skal innleid personell også ta kursene. Som ansvarlig arbeidsgiver skal vi sikre oss at alle ansatte har nødvendig kompetanse. Kursene blir tilpasset arbeidsoppgavene til de ansatte, så stillasmontørene får for eksempel kurs om stillas. 

Bedre HMS med e-læring

Selskapet har som mål at alle ansatte skal ta alle kursene innen 2015.

– Alle nyansatte tar kursene som en del av oppstarten. Alt annet personell blir oppmeldt i løpet av året. Dessuten må alle ansatte ta kursene på nytt hvert andre eller tredje år for å vedlikeholde kunnskapen, forteller Elisabet Loose.

DETTE ER BARE OPPSTARTEN 

– Vi har bare så vidt begynt, og det vil komme flere kurs etter hvert. Vi jobber hele tiden med å utvikle nye kurs, slik at vi kan løfte et allerede høyt kunnskapsnivå hos de ansatte enda høyere, forteller Roar Høydal. – HMS skal gjennomsyre alt Beerenberg gjør!

Back to top