Skip to Content Skip to Navigation

Åpenhet og dialog gir bedre klima for god samhandling

Åpenhet og dialog gir bedre klima for god samhandling

Espen Aahjem
Contract manager i Beeernberg

Hva vil du beskrive som de viktigste oppgavene i din rolle?
Min avdeling har som hovedoppgave å håndtere nye og eksisterende avtaler innenfor alt av innkjøp til Beerenberg.
Det spenner seg fra avtaler med renovasjonsselskaper, ulike utstyrsleverandører, innleie av personell, for å nevne noe. Vi er et team som har ulike roller i dette og min primæroppgave er håndtering av avtaler som går på utsyr og tjenester.

Inngåelse av nye kontrakter er en sentral del av jobben, men det er også viktig å ivareta de leverandørene vi allerede har og ikke minst utfordre de i forhold til pris, kvalitet og leveranse. Ofte er det et forbedringspotensial hos både de og selvsagt hos oss. Det går begge veier. Jeg er bevisst på at vi må tenke langsiktig i dialogen med samarbeidspartnerne våre, noe som krever at vi har evne til å se hele bildet. Da er sjansen også større for at vi ender opp med en kontrakt som oppleves som positivt for begge parter.

Hvordan er normal arbeidsdag for deg?
En typisk dag kan innebære ett til to leverandørmøter enten fysisk eller på Skype. I tillegg har vi kontinuerlig anbud ute som skal følges opp og behandles. Vi må også være på hugget og følge med på hva som finnes av muligheter ute til fremtidige forespørsler.  Dialog med kollegaer ute i prosjektene, prosjektledere, innkjøpspersonell, verkstedspersonell er en kritisk faktor for at jeg skal kunne utføre jobben min på en god måte. Den kunnskapen disse besitter er jeg helt avhengig av få overført. Det er de som opplever på kroppen hver dag hvordan ting fungerer i praksis, og som kan si noe om hva som er bra og hva som er mindre bra. Det er også de som kan fortelle meg hva de har behov for å kunne drive sine prosjekter etter plan og for å kunne legge til rette for kontinuerlig forbedring.

Felles forståelse for hverandres arbeid krever åpenhet og dialog og gir et bedre klima for god samhandling. Vi jobber alle til syvende oss sist mot det samme målet! Det er også disse som er i daglig dialog med kundene våre og som ser fremtidige behov som de kan melde inn til oss.

Vi har et godt samarbeid internt i avdelingen også, og vi veksler mye erfaring oss imellom. Det er bra å ha noen å støtte seg mot som kan gi råd i vanskelige avgjørelser.

Noen spesielle utfordringer du møter på i jobben?
Jeg er relativt fersk i både rollen min og i Beerenberg, og det tar naturligvis litt tid å komme inn i selskapets kultur, systemer og menneskene som jobber her. Det tar også litt tid å omstille seg til nye måter å gjøre ting på. Men uten utfordringer får jeg heller ikke utvikle meg i like stor grad, så det er bare spennende.

Hva er det som gjør at du våkner om morgenen og gleder deg til en ny dag på jobb?
I min jobb har jeg muligheten til å hjelpe andre og kan dermed bidra til å gjøre hverdagen bedre for de rundt meg. Jeg opplever at det er høyt under taket og mine innspill blir tatt godt imot av de jeg jobber tett med. De lytter til det jeg kommer med og gir det en sjanse til å teste det ut. Det er viktig for meg.

Du er ung og relativt nyutdannet, hvorfor falt valget på akkurat denne jobben?
Jeg er utdannet siviløkonom og kommer fra et konsulentfirma innenfor samme fagfelt. Av familiære grunnet valgte jeg og kjæresten å bosette oss i Bergen, og da kontaktet jeg Beerenberg som var i prosess med å rekruttere til innkjøpsavdelingen. Timingen var bra for meg og etter noen samtaler fikk jeg jobben! Noe av det som trigget meg mest var fokus på at selskapet er i kontinuerlig endring og at det er en del av jobbhverdagen. Jeg har som konsulent tatt del i endringer i korte perioder/prosjekter, men nå får jeg være med i hele prosessen fra plan, implementering og oppfølging.

Det er også gode muligheter til å gjøre spennende karrierevalg i selskapet, og det er utrolig positivt for meg og min trivsel.

Back to top