Skip to Content Skip to Navigation

Å klatre er det beste med hele jobben

Hva vil du beskrive som dine viktigste oppgaver i din rolle?
Som i alle deler av Beerenberg er sikkerhet det aller viktigste i min jobb. Jeg utfører mye av arbeidet i høyden og det krever ekstra høyt fokus da potensialet for hendelser er større enn på en del andre områder. Det kan være sikring av stillasverktøy, malerutstyr eller annet utstyr vi trenger for å utføre oppgavene i løpet av arbeidsdagen. Vi skal ikke ha skader på hverken utstyr eller menneskene som ferdes på plattformen. Dersom vi ser en potensiell hendelse, er noe av det viktigste vi gjør å varsle våre kollegaer. Vi er flinke til å passe på hverandre.

Hvordan er en vanlig dag for deg?
Den starter alltid med et kort morgenmøte der vi tar en gjennomgang av dagens oppgaver. Vi skriver en såkalt arbeids-standard og utfører en grundig risikovurdering av arbeidet. Ute på plattformen kan dagene variere. Jeg starter gjerne med å bygge stillas på bakken og i neste omgang kan jeg henge i klatretau og bygge stillas i høyden over sjø.

 Vi har veldig fokus på effektivitet og enkelhet. Med det mener jeg at vi ikke skal gjøre arbeidet vanskeligere enn det er og vi må koordinere, fordele rollene i laget og ha en klar og tydelig plan på hvordan arbeidet skal utføres. Tydelige retningslinjer gjør jobben sikrere, enklere og mer effektiv.

Dagene innebærer også mye problemløsning. Det betyr at vi forsøker å se løsninger på utfordringer eller uforutsette hendelser umiddelbart for å klare å oppnå det beste resultatet både for arbeidslaget, Beerenberg og kunden.
En annen viktig del av hverdagen er bevissthet rundt hvordan vi skal unngå slitasje på folkene våre. Det er ofte mange tunge løft i tillegg til at vi beveger oss i ukurante stillinger, og da er det viktig at vi bruker utstyret riktig for å unngå slitasjeskader. I tillegg roterer vi gjerne på gjøremålene i arbeidslaget, slik at vi unngår samme stiling over lenger tid.  Spesielt når en jobber i tau er viktig å være komfortabel i arbeidssituasjonen, og at en kjenner seg trygg og kan stole på sine kollegaer. Vi melder fra til lederne dersom vi ønsker forbedringer eller nytt utstyr som forenkler dagen, noe vi er flinke til.
På kveldsmøtene, eller om vi tar en «etter jobb samtale» rett etter arbeidet er avsluttet, diskuterer vi hva vi har gjort og hva som er forbedringspotensialet. Jeg streber alltid mot å bli bedre.

 Hvilke utfordringer pleier du å møte?
Utfordringer er for meg forbundet med noe positivt. Variasjonene som ofte dukker opp i løpet av en dag betyr at vi må finne nye fleksible og smidige løsninger. Ofte er det slik at flere disipliner må utføre arbeid på samme sted. Uten smidighet vil vi fort gå i veien for hverandre, noe som kan bety mye dødtid.  For å unngå at det blir unyttig tid har vi god rutine på å finne andre gjøremål eller starte planlegging av neste jobb. Vi får utnyttet kompetansen vår og vi holder oss skjerpet, og vi leverer et bedre produkt til kunden.

Beskriv drømmedagen på din jobb
Drømmedagen er sommer, sol og man henger i tau og arbeider. Å få klatre er det beste med hele jobben. I tillegg er variasjon mellom alle typer arbeidsoppgaver fantastisk.
Gjerne noen utfordringer underveis slik at jeg får tenke litt og finne de beste løsningene.

Hvorfor valgte du denne jobben?
Jeg tok en sjans for ni år siden. En tidligere kollega av meg hadde fått jobb i Beerenberg og ville ha meg med på laget. Jeg har trivdes siden første dag.
Jeg har fagbrev i stillas, men for min del er tilkomstteknikk det beste med jobben. Å få klatre og i tillegg få variasjon innenfor flere ulike områder som mekanisk, inspeksjon osv. er helt klart best.

Miljøet er godt og det har utviklet seg en kultur der alle har et sterkt ønske om å levere best mulig hver eneste dag, og jeg er stolt av å få være en del av en slik gjeng. 

Relaterte artikler

  • Management Letter november 2017

  • Industri 4.0 vil endre ISO

    - Mer enn scenariet om at roboter overtar alle av dagens jobbutførelser, handler Industri 4.0 om muligheter for forenklinger og effektivisering av arbeidsprosesser innenfor ISO, fortalte Beerenbergs Kjetil Stöckel-Kvamme under årets Overflate 2017.

Back to top