Skip to Content Skip to Navigation

Nøkkeltall

Ordrereserve og resultat

    2019

2018

2017

2016

2015

2014

Estimert ordrereserve*

MNOK

    9 300

9 500

 10 500

10 200

7 700

7 900

Omsetning

MNOK

 2 209,6

1 519,6

1 851,9

2 081,5

2 363,2

2 306,3

Omsetningsvekst

Prosent

  45,4%

-17,9%

-11,0%

-11,9%

2,5%

19,7%

EBITDA

MNOK

    216,1

97,0

252,8

219,2

275,7

280,4

Ebitda margin

Prosent

     9,8%

6,4%

13,7%

10,5%

11,7%

12,2%

EBIT

MNOK

    142,0

47,7

206,9

5,7

194,0

208,3

Årsresultat

MNOK

      45,7

-31,4

77,6

-73,6

88,4

41,0

Årsresultat margin

Prosent

     2.1%

-2,1%

4,2%

-3,5%

3,7%

1,8%

Kontantstrøm og investeringer

2019

2018

 2017

2016

2015

2014

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

MNOK

126.0

51,7

86,8

110,1

203,2

105,2

Investeringer

MNOK

 51,9

38,6

42,0

16,0

27,8

74,1

Balanse

    2019

2018

2017

2016

2015

2014

Egenkapital

MNOK

   440,1

394,0

422,2

345,0

414,7

330,2

Egenkapitalandel

Prosent

  23,7%

24,2%

24,6%

18,4%

20,2%

17,6%

Netto arbeidskapital

MNOK

     72,8

58,8

139,7 

85,7

78,8

118,4

Netto arbeidskapital i prosent av omsetning

Prosent

    3,3%

3,9%

7,5%

4,1%

3,3%

5,1%

Total gjeld

MNOK

1 417,5

1 234,3

1 292,1

1 530,3

1 642,4

1 551,1

Totale eiendeler

MNOK

1 857,6

1 628,3

1 714,2 

1 875,3

2 057,0

1 881,4

Ansatte

   2019

2018

2017

2016

2015

2014

Ansatte 31.12

Antall

  1 312

1 131

1 146

1 344

1 604

1 708

Årsverk - totalt sysselsatt

Antall

  2 002

1 621

1 954

2 129

2 177

2 184

Endring i sysselsetting

Prosent

 23,5%

-17,0%

-8,2%

-2,2%

-0,3%

9,6%

Timer produsert

I tusen

  3 431

 2 476

2 873

3 111

3 185

3 431

Endring i timer produsert

Prosent

 38,5%

-13,8

-7,7%

-2,3%

-7,2%

11,0%

HMS

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Alvorlige skader på personel

Antall

   1,0

0

0

0

0

0

Fraværskader (LTIF)

Per million arbeidede timer

   0,3

0

0

0,4

0

0,3

Totalt rapporterbare hendelser (TRIF)

Per million arbeidede timer

   3,9

5,5

4,3

2,9

2,5

5,2

*) Estimert ordrereserve er basert på beste estimat for rammeavtaler.

Back to top