Skip to Content Skip to Navigation

Nøkkeltall

Ordrereserve og resultat

2017

2016

2015

2014

2013*

Estimert ordrereserve**

MNOK

 10 500

10 200

7 700

7 900

9 796

Omsetning

MNOK

1 851,9

2 081,5

2 363,2

2 306,3

1 926,9

Omsetningsvekst

Prosent

-11,0%

-11,9%

2,5%

19,7%

34,2%

EBITDA

MNOK

252,8

219,2

275,7

280,4

221,5

Ebitda margin

Prosent

13,7%

10,5%

11,7%

12,2%

11,5%

EBIT

MNOK

206,9

5,7

194,0

208,3

117,2

Årsresultat

MNOK

77,6

-73,6

88,4

41,0

NA

Årsresultat margin

Prosent

4,2%

-3,5%

3,7%

1,8%

NA

Kontantstrøm og investeringer

 2017

2016

2015

2014

2013

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

MNOK

86,8

110,1

203,2

105,2

NA

Investeringer

MNOK

42,0

16,0

27,8

74,1

48.5

Balanse

2017

2016

2015

2014

2013

Egenkapital

MNOK

422,2

345,0

414,7

330,2

290,6

Egenkapitalandel

Prosent

24,6%

18,4%

20,2%

17,6%

16,3%

Netto arbeidskapital

MNOK

139,7 

85,7

78,8

118,4

75,0

Netto arbeidskapital i prosent av omsetning

Prosent

7,5%

4,1%

3,3%

5,1%

3.9%

Total gjeld

MNOK

1 292,1

1 530,3

1 642,4

1 551,1

1 488,4

Totale eiendeler

MNOK

1 714,2 

1 875,3

2 057,0

1 881,4

1 779,0

Ansatte

2017

2016

2015

2014

2013

Ansatte 31.12

Antall

1 146

1 344

1 604

1 708

1 677

Årsverk - totalt sysselsatt

Antall

1 954

2 129

2 177

2 184

1 993

Endring i sysselsetting

Prosent

-8,2%

-2,2%

-0,3%

9,6%

24,8%

Timer produsert

I tusen

2 873

3 111

3 185

3 431

3 090

Endring i timer produsert

Prosent

-7,7%

-2,3%

-7,2%

11,0%

27,3%

HMS

2017

2016

2015

2014

2013

Alvorlige skader på personel

Antall

0

0

0

0

0

Fraværskader (LTIF)

Per million arbeidede timer

0

0,4

0

0,3

0

Totalt rapporterbare hendelser (TRIF)

Per million arbeidede timer

4,3

2,9

2,5

5,2

4,1

 *) Tall for 2013 er proformatall utarbeidet som om konsernet Beerenberg Holdco II eksisterte fra 01.01.2013. Årsresultat og kontantstrøm for hele 2013 er derfor ikke tilgjengelig.
**) Estimert ordrereserve er basert på beste estimat for rammeavtaler.

Back to top