Skip to Content Skip to Navigation

Nøkkeltall

 

Ordrereserve og resultat

2020

2019

2018

2017

2016

2015 

Estimert ordrereserve*

MNOK

    8 300

9 300

 9 500

10 500

10 200

7 700

Omsetning

MNOK

1 722,7

 2 209,6

1 519,6

1 851,9

2 081,5

2 363,2 

Omsetningsvekst

Prosent

 -22,0%

 45,4%

-17,9%

-11,0%

-11,9%

2,5%

EBITDA

MNOK

    216,7

216,1

97,0

252,8

219,2

275,7 

Ebitda margin

Prosent

     12,6%

9,8%

6,4%

13,7%

10,5%

11,7%

EBIT

MNOK

    145,8

142,0

47,7

206,9

5,7

194,0 

Årsresultat

MNOK

     46,5

 45,7

-31,4

77,6

-73,6

88,4 

Årsresultat margin

Prosent

     2,7%

2,1%

-2,1%

4,2%

-3,5%

3,7% 

Kontantstrøm og investeringer

2020

2019

 2018

2017

2016

2015

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

MNOK

87,5

126.0

51,7

86,8

110,1

203,2

Investeringer

MNOK

 17,0

51,9

38,6

42,0

16,0

27,8

Balanse

    2020

2019

2018

2017

2016

2015

Egenkapital

MNOK

   486,9

440,4

394,0

422,2

345,0

414,7

Egenkapitalandel

Prosent

  29,0%

23,7%

24,2%

24,6%

18,4%

20,2%

Netto arbeidskapital

MNOK

   94,5

  72,8

58,8 

139,7

85,7

78,8

Netto arbeidskapital i prosent av omsetning

Prosent

   5,5%

 3,3%

3,9%

7,5%

4,1%

3,3%

Total gjeld

MNOK

1189,2

1 417,2

1 234,3

1 292,1

1 530,3

1 642,4

Totale eiendeler

MNOK

1676,0

1 857,6

1 628,3 

1 714,2

1 875,3

2 057,0

Ansatte

   2020

2019

2018

2017

2016

2015

Ansatte 31.12

Antall

 1 203

 1 312

1 131

1 146

1 344

1 604

Årsverk - totalt sysselsatt

Antall

  1 716

2 002

1 621

1 954

2 129

2 177

Endring i sysselsetting

Prosent

 -14,3%

23,5%

-17,0%

-8,2%

-2,2%

-0,3%

Timer produsert

I tusen

  2 405

3 431

 2 476

2 873

3 111

3 185

Endring i timer produsert

Prosent

 -29,9%

38,5%

-13,8

-7,7%

-2,3%

-7,2%

HMS

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Alvorlige skader på personel

Antall

  2,2

 1,0

0

0

0

0

Fraværskader (LTIF)

Per million arbeidede timer

   0,9

0,3

0

0

0,4

0

Totalt rapporterbare hendelser (TRIF)

Per million arbeidede timer

   2,7

3,9

5,5

4,3

2,9

2,5

*) Estimert ordrereserve er basert på beste estimat for rammeavtaler.

Back to top