Skip to Content Skip to Navigation

Vann- og frostsikring av tuneller i Troms og Finnmark

Ny løsning er mer bærekraftig, lettere å montere og ivaretar alle sikkerhetskrav

Takket være innovativ produktutvikling er Ibestad og Maursund tunnelene i Troms og Finnmark fylkeskommune nå vann- og frostsikret med bærekraftige isolasjonsmatter. I tillegg til å tåle både mekaniske og kjemiske belastninger, er mattene ubrennbare og enkle å montere.

Takket være innovativ produktutvikling er Ibestad og Maursund tunnelene i Troms og Finnmark fylkeskommune nå vann- og frostsikret med bærekraftige isolasjonsmatter. I tillegg til å tåle både mekaniske og kjemiske belastninger, er mattene ubrennbare og enkle å montere.

Isolasjonsmaterialet – opprinnelig brukt i olje- og gass industrien – er videreutviklet i samarbeid med Vegdirektoratet, ledende fagressurser innen tunnel og ledende fagmiljø innen polyurea. Konsernsjef Arild Apelthun håper å kunne bidra til sikrere tunneler.

- Gjennom godt samarbeid har vi utviklet et vann- og frostsikringskonsept som er både mer effektivt og bærekraftig enn tradisjonell tunellsikring, og som ivaretar alle sikkerhetskrav. Dette er veldig positivt, og vi håper at dette kan være med å bidra til at sikkerheten i norske tuneller blir bedre, sier konsernsjef Arild Apelthun i Beerenberg.

All påkrevd testing er utført og dokumentert ovenfor Vegdirektoratet og isolasjonsløsningen er installert på Bratsberg banen i Vestfold og Telemark, i tillegg til Ibestad, Kågen og Maursund tunnelene i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Bærekraftig utvikling

Beerenberg har i en årrekke videreutviklet produkter fra olje- og gass sektoren til andre bruksområder og markeder, og har bred kompetanse på området. I dette prosjektet ble det raskt tydelig at det var gode forbedringsmuligheter i forhold til dagens materialbruk og installasjonsmetode. Gjennom utviklingsløpet ble det også klart at det var mulig å få en signifikant besparelse på miljø i form av redusert Co2 utslipp, i tillegg til effektivisering av gjennomføringsfasen.

- Beerenbergs isolasjonsløsninger for vann- og frostsikring har potensiale for CO2 utslippsbesparelser i størrelsesorden 60-70 prosent i forhold til løsninger som benyttes i dag. Gevinstene ligger også i redusert gjennomføringstid, fleksibilitet i gjennomføringsfasen, sikkerhet og miljø, sier SVP Geir Harris.

Beerenberg opplever nå stor interesse for løsningen og har mottatt flere nye bestillinger.

- Prosjektene er vellykket installert og har gitt oss verdifull erfaring og lærdom, slik at vi nå er i stand til å ta på oss større prosjekt fremover, sier Harris.

Reduserer behovet for brannbeskyttelse

I dag er de fleste tuneller vann- og frostsikret med materialer som både er brennbare og avgir giftige gasser ved brann. Disse brannsikres ved hjelp av betong etter montering. Med isolasjonsmaterialet fra olje & gass industrien – som verken tiltrekker seg vann, er brennbart eller avgir giftige gasser eller røyk – vil det ikke lenger være behov for brannbeskyttelse av vann- og frostsikringsløsningen.

Utvikler isolasjonsløsninger for flere bransjer

Beerenbergs egenutviklede isolasjonsløsninger i Benarx® serien har vært en foretrukket produktserie i olje & gass bransjen siden starten på 2000-tallet. Nå tilbys skreddersydde og effektive isolasjonsløsninger til konkurransedyktige priser også innen samferdsel og tuneller, og bygg og anlegg.

Back to top