Skip to Content Skip to Navigation
Krevende visuell inspeksjon

Attest fra Statoil

Krevende visuell inspeksjon

Visuell inspeksjon med tilkomstteknikk

Installasjon: Gullfaks A

Oppdragsgiver: Statoil

Oppgave:
Oppgaven var å utføre visuell inspeksjon av et rør plassert i havoverflaten innvendig i boreskaft på Gullfaks A. Målet var å ta seg frem til arbeidsstedet på en sikker måte, identifisere hvor hull i rørveggen var, og antall hull.

Metode:
Inspeksjonen ble utført ved hjelp av tilkomstteknikk (TT), som er en taubasert metode som også denne gangen ble svært kostnadsbesparende for oppdragsgiver. 

Tilkomsten til arbeidsstedet var mer krevende enn de aller fleste oppdrag vi utfører ved hjelp av tau, noe som krevde grundig planlegging av rigging av tilkomst og eventuell redning og evakuering fra området. Redningsvei ble rigget i forkant, og alle i arbeidslaget var forberedt i tilfelle en eventuell redningssituasjon. 

Resultat:
Arbeidslaget kom seg ned til havoverflaten hvor røret befant seg. Hullene som var plassert over og under vann, ble lokalisert, målt og tatt bilder av. Tilstanden på tetninger under vann ble også dokumentert i rapporten ved hjelp av vanntett kamera, som alle sikringsledere i selskapet har.

Oppdragsgiveren var svært fornøyd med måten TT-laget utførte oppdraget på, og med inspeksjonsrapporten som de utarbeidet i etterkant.
Ved tidligere inspeksjoner har man ikke klart å ta seg ned til det lite tilgjengelige området. TT-laget planla jobben godt, hadde felles mål og jobbet målrettet for å løse oppdraget i tråd med selskapets visjon: Beyond Expectations. Dette lyktes de med, og oppdragsgiver laget uoppfordret denne attesten

Back to top