Skip to Content Skip to Navigation

Spørsmål og svar

Her får du svar på hva som skal til for å være en attraktiv kandidat for Beerenberg, hvis du ønsker å jobbe innen ISO-disiplinene. 

Hvordan blir jeg en attraktiv kandidat for Beerenberg? 

 • Du må ha norsk fagbrev innen ISO-disiplinene.
 • Dersom du har bestått teorieksamen av fagprøven er du også en aktuell kandidat.
 • I tillegg ønsker Beerenberg «multiskilled» personell, dvs. at dersom du har fagbrev innen eksempelvis industrimaling vil § 17-1 (stillaskurs) gjøre deg til en mer aktuell kandidat.

Dersom jeg har bestått teorieksamen, hvordan kan Beerenberg hjelpe meg til å ta fagprøven?

 • Dersom du får jobb hos Beerenberg vil vi hjelpe deg videre med prosessen

Kan lang erfaring veie opp for manglende fagbrev?

 • Nei, dessverre. 
 • Beerenberg anbefaler kandidater å melde seg opp til teorieksamen som finner sted to ganger i året – juni og desember. Følg linken: www.privatistweb.no . Vi anbefaler også siden www.udir.no , her finner du det meste av informasjon du trenger i forbindelse med teorieksamen og oppmelding til fagbrev.
 • Når teorieksamen er bestått vil det være mulighet for jobb hos oss, gitt at du har minimum  fire års relevant arbeidserfaring. Arbeidserfaringen må dokumenteres i form av attester.

For å jobbe offshore må du ha:

 • Godkjent offshore helseattest. Fra januar 2014 kan du kun få helseattest via godkjente petroleumsleger. Hvis du har spørsmål – kontakt din fastlege.
 • Gyldig grunnleggende sikkerhetskurs. Dersom du ikke har GSK-kurs pr d.d. kan Beerenberg være behjelpelig med å tilby GSK-kurs mot en trekkavtale på lønn.
 • Fallsikringskurs. Om du ikke innehar fallsikringskurs kan Beerenberg være behjelpelig med at du får tatt dette kurset, enten på land før utreise eller offshore. Vi oppfordrer deg til å skaffe deg fallsikringskurs på egenhånd, før du søker jobb hos oss.

Hvordan søker jeg til Beerenberg?

 • Søknader må gå via vår hjemmeside www.beerenberg.com/jobb 
 • Alle søknader må leveres elektronisk, ikke via e-post eller post.

Holder det med at jeg bare leverer CV ?

 • Nei, du må legge ved alle relevante kurs, kopi av fagbrev og attester.
 • Dette bidrar til å gjøre deg til en mer attraktiv søker, samt at det forenkler ansettelsesprosessen.
 • Vi ønsker også at du legger med navn og kontaktinformasjon på minimum to referansepersoner i ledende stillinger, til søknaden din.

Må jeg sende inn attester på tidligere erfaring?

 • Ja, vi trenger dette for å verifisere din CV i forbindelse med oppmelding til kurs/fagprøven

 Når får jeg tilbakemelding på min søknad?

 • Vi går igjennom søkermassen kontinuerlig, og vil gi deg en tilbakemelding dersom vi har en ledig stilling som passer dine kvalifikasjoner.
 • Vi har dessverre ikke mulighet til å svare på alle henvendelser, grunnet stor søkermasse. Vi ber om forståelse for dette.

Hvis jeg ikke har fått svar på spørsmålene mine gjennom Q&A, hvordan tar jeg kontakt med Beerenberg?

 • Du kan sende en e-post til rekruttering@beerenberg.com. Vi gjør oppmerksom på at vi for tiden har stor pågang og redusert kapasitet, det kan derfor dessverre ta noe tid før du får svar.
Back to top