Beerenberg søker lokale operatører på Tjeldbergodden, innen ISO-fagene (stillas, isolering og overflate).
Gjerne legg inn en åpen søknad.

Stillas
 
Krav:
 
- Minimum 5 års relevant erfaring
- Fortrinnsvis fagbrev
- §17-4 stillaskurs, dersom ikke fagbrev
- Fallsikringskurs
 
Isolering
 
Krav:
 
- Minimum 5 års relevant erfaring
- Fortrinnsvis fagbrev
- NORSOK site-test, dersom ikke fagbrev
- Fallsikringskurs
 
Overflate
 
Krav:
 
- Minimum 5 års relevant erfaring
- Fortrinnsvis fagbrev
- NORSOK site-test, dersom ikke fagbrev
- Fallsikringskurs
 
Det vil også være positivt om en innehar andre kurs/sertifikater, innen eksempelvis rigging, flagg/anhuker, liftfører og lignende