Skip to Content Skip to Navigation
Ledige stillinger

Ledige stillinger

Vil du bli en Beerenberger? Ledige stillinger finner du her. Vi ser frem til å høre fra deg!

Som Beerenberger vil du bli del av et veletablert selskap i bevegelse.

Er du en som ønsker å gjøre en forskjell? Få mulighet til å prege utviklingen av et selskap? En som ønsker å søke nye løsninger? Kunne ta beslutninger? Ha karrieremuligheter innenfor samme selskap? Ja, da tror vi at du passer som Beerenberger.  

Vi er opptatt av å tilby våre ansatte forutsigbarhet og stabilitet i hverdagen, samtidig som bedriften er ønsker ansatte som er med på å videreutvikle selskapet.

Hos oss blir du en del av et internasjonalt industriselskap – med hovedkontor i Bergen - som leverer avanserte vedlikeholdstjenester og –løsninger til olje- og gassindustrien.

Vi har mulighetene; bli en Beerenberger du også!

 1. Beerenberg Industri søker lokale stillasmontører
  SØKNADSFRIST

  Beerenberg Industri, lokalisert i Skien, søker nå stillasarbeidere for ulike oppdrag. Arbeidssted vil hovedsakelig være Grenlandsområdet (Telemark). Vi ønsker å ansette lokalt personell for langsiktig og forutsigbart arbeidsforhold.

  Vi ser for oss at du er selvstendig og strukturert, med gode samarbeids- og organiseringsevner. Du er også svært opptatt av HMS og pålitelig.

  Dersom du mener du kan være den rette kandidaten for oss, vil vi svært gjerne at du legger inn en søknad!

  Hovedansvar og -oppgaver:

  • Montering/demontering av systemstillas. Kunnskap fra fasadestillas er minimumskrav
  • Aktiv medvirke til at selskapets HMS-krav ivaretas, samt at kvaliteten på selskapets leveranser kontinuerlig forbedres
  • Kontinuerlig sørge for orden, ryddighet og renhold på arbeidsplassen


  Krav til kvalifikasjoner:

  • Stillaskurs §17-4
  • Minimum ett års erfaring med stillasarbeid
  • Fallsikringskurs inkl. praksis med bruk av fallsele
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne fortrinnsvis på norsk, eventuelt på engelsk


  Andre kvalifikasjoner som vil være fordelaktige i stillingen:

  • Norsk stillasfagbrev
  • Førerkort klasse B


  Betingelser:

  • Fast ansettelse i solid selskap
  • Trygt arbeidsmiljø der HMS er prioritet nr. 1
  • For rette vedkommende er det mulig med langvarig arbeidsforhold
  • Arbeidstid er mandag til fredag kl. 07–15
  • Reise og losji blir ikke dekket
  • Lønn etter avtale, i henhold til standardisert matrise
  • Gode muligheter for faglig utvikling


  Oppstart: Snarest, og etter avtale. Senest oppstart mars 2022


  Søknadsfrist: Snarest
  Søknader må sendes elektronisk via søkerhåndteringssystemet. Søknader via e-post vil ikke bli vurdert.

  Kontaktpersoner:
  Pål Gunleksen, Beerenberg Industri, e-post: paagun@beerenberg.com, tlf: 90627387
  Atle Hanseth, HR Beerenberg, e-post: atlhan@beerenberg.com, tlf: 92698866

 2. Industrimaler
  SØKNADSFRIST

  Vil du jobbe som industrimaler i Norge? 14 dager på jobb og 3 eller 4 uker fri. Vi dekker reise, kost og losji!

  Beerenberg søker nå flere ansatte innen isolering, overflate og stillas som ønsker å jobbe i olje- og gassindustrien i Norge. Du arbeider i rotasjon i Norge i 14 dager, deretter har du avspasering i 3 eller 4 uker avhengig av prosjekt. Beerenberg dekker reiseutgifter til og fra jobb, og overnatting og måltider så lenge man er på jobb.

  Som industrimaler er arbeidsoppgavene å

  • gjennomføre både forarbeid og påføring av malingssystem med riktig kvalitet 
  • produsere komplette overflatesystem for industri 
  • bidra til god HMS
  • kontinuerlig forbedre kvalitet i arbeid
    

  Kompetansekrav:         

  • Erfaring med forbehandling av overflater før påføring av maling
  • Erfaring med rengjøring med ultrahøytrykk (UHT 2000 bar) eller sandblåsing
  • Du snakker godt skandinavisk (norsk/svensk/dansk)
  • Fordel med erfaring med påføring av passiv brannbeskyttelse (Chartek)
  • Dersom du mangler enkelte pålagte kurs/sertifiseringer dekker vi kursavgiftene

   

  Som person må du være pålitelig, selvgående og ha faglig integritet- samt identifisere deg med våre verdier om å være inkluderende, nyskapende og ansvarlig. 
   

  Dersom du mener du er den rette kandidaten for oss, vil vi gjerne at du søker! Har du spørsmål om rotasjon, lønn eller kompetansekrav så ta kontakt!

  Søknadsfrist er 15.04.2022. Kontraktperson for stilling People Operations Manager, Atle Hanseth. Kontaktes på e-post people.operations@beerenberg.com.

 3. Isolatør
  SØKNADSFRIST

  Vil du jobbe som isolatør i Norge? 14 dager på jobb og 3 eller 4 uker fri. Vi dekker reise, kost og losji!

  Beerenberg søker nå flere ansatte innen isolering, overflate og stillas som ønsker å jobbe i olje- og gassindustrien i Norge. Du arbeider i rotasjon i Norge i 14 dager, deretter har du avspasering i 3 eller 4 uker avhengig av prosjekt. Beerenberg dekker reiseutgifter til og fra jobb, og overnatting og måltider så lenge man er på jobb.

  Som isolatør er arbeidsoppgavene å

  • produsere isolering for varme og kulde på industrielle rør
  • installere isolasjonsbokser, f.eks. Benarx produkter
  • bidra til god HMS
  • kontinuerlig forbedre kvalitet i arbeid


  Kompetansekrav:         

  • Minimum 2 års relevant erfaring med isolering av industrielle rør
  • Erfaring med prefab av deler til isolering av ventiler, flenser
  • Det er fordel med bestått site test ihht TR1660 avlagt de siste 5 år
  • God fysisk helse
  • Dersom du mangler enkelte pålagte kurs/sertifiseringer dekker vi kursavgiftene


  Som person må du være pålitelig, selvgående og ha faglig integritet- samt identifisere deg med våre verdier om å være inkluderende, nyskapende og ansvarlig. 

  Dersom du mener du er den rette kandidaten for oss, vil vi gjerne at du søker! Har du spørsmål om rotasjon, lønn eller kompetansekrav så ta kontakt.


  Søknadsfrist er 15.04.2022. Kontaktperson for stillingene er People Operations Manager, Atle Hanseth. Kontaktes på e-post people.operations@beerenberg.com.

 4. Lærlinger innen isolering, stillas og industrimaling
  SØKNADSFRIST


  Vi er på jakt etter motiverte og engasjerte lærlinger!

  Ønsker du muligheten til å jobbe i et stort og spennende firma, sammen med noen av Norges beste operatører? Beerenberg skal nå ansette nye lærlinger innen ISO-fagene (isolering, stillasbygging og industrimaling).

  I Beerenberg har vi stort fokus på å sikre kvalifisert arbeidskraft med faglig tyngde og kompetanse for fremtiden. Vi vil derfor i 2022 investere mye tid i å drive opplæring av ungdom og anser det som en del av vårt samfunnsansvar. Vi er opptatt av at lærlingen skal få økt sin kompetanse gjennom praktisk arbeid i prosjekt og faglig oppfølging, og som bedrift oppnår vi dette ved å kunne tilby opplæring innenfor alle deler av faget. Som en del av vårt opplæringsprogram har vi ett nært samarbeid med opplæringskontoret. Ytterlig teoriundervisning som er nødvendig for å få godkjent fagbrev vil foregå i regi av Beerenberg og opplæringskontoret.

  Formålet med opplæring er:
   

  • Utvikle evnen å arbeide nøyaktig og selvstendig etter gjeldende regelverk og prosedyrer, tegninger og kravspesifikasjoner
  • Bidra til å øve opp lærlingens evne til å mestre de krav som stilles til tekniske ferdigheter og kvalitet i yrkesutøvelsen
  • Fremme faglig bevissthet og tverrfaglig samarbeid. I det faglige arbeidet skal det legges vekt på helse, miljø og sikkerhet
  • Stimulere til kreativ tenkning og utvikle evnen til å kommuniser med kunder, kolleger og andre samarbeidspartnere


  Vi ønsker deg som er pålitelig, engasjert og ansvarsfull, som har en positiv adferd og som har evne til å ta initiativ. Du må kunne jobbe like godt både selvstendig som i team, og trives med å arbeide i et hektisk og skiftende arbeidsmiljø. Du liker også å jobbe med praktiske og til dels fysisk krevende oppgaver. Våre forventninger til deg er at du tar initiativ og ansvar for egen læring, slik at du vil nå dine mål og ambisjoner. Samtidig må du akseptere at det stilles krav, og at disse blir fulgt opp. 

  Vi tilbyr en spennende og utfordrende jobb i et fantastisk arbeidsmiljø med kollegaer som er engasjerte og opptatt av å prestere bra sammen! Gjennom å ta initiativ selv til økt trivsel, blir vi et bra team som jobber offensivt og fremtidsrettet. Hos oss får du betalt utdanning med lærlingelønn etter Industrioverenskomsten og andre støtteordninger. Det er også stor mulighet for fast ansettelse etter endt læretid og inkludert muligheter for videreutvikling i selskapet. Du vil bli kurset for å være i stand til å reise offshore og annen påkrevd opplæring som er nødvendig.


  Opplæringsløp:

  Isolatørfaget
  følger særløpsmodellen med 1 år på skole og 3 år i lære.
  Vg1: Bygg- og anleggsteknikk.

  En isolatør utfører alle typer isolering av rørsystemer, beholdere og strukturer til olje og gassbransjen:

  • Brannisolasjon 
  • Termisk isolasjon 
  • Støyisolasjon 
  • Personbeskyttelse 


  Stillasbyggerfaget følger hovedmodellen med 2 år på skole og 2 år i lære.
  Vg1: Bygg- og anleggsteknikk + Vg2: Byggteknikk.

  En stillasbygger håndterer alle deler av prosessen knyttet til stillas: 

  • Har som hovedoppgave å bygge stillaser slik at andre kan utføre sine oppgaver 
  • Er en viktig bidragsyter i arbeidet med å forebygge ulykker på arbeidsplasser 
  • Kan også være involvert i å vurdere behov for stillas og planlegge byggingen av stillaset, samt å gjennomføre og koordinere byggeoppdraget.   Industrimalerfaget følger hovedmodellen 2 år på skole og 2 år i lære
  Vg1: Bygg- og anleggsteknikk + Vg2: Overflateteknikk 

  En industrimaler utfører arbeid som:  

  • Korrosjonsforebyggende arbeid 
  • Fjerne og påføre alle aktuelle malingsystemer 
  • Utføre klimatiske kontroller 
  • Avgjøre hvilke behandlinger som skal gjøres og hvilket utstyr som skal benyttes
  • Overflatebehandling av høy kvalitet er den viktigste faktoren som bidrar til å forlenge levetiden til en installasjon. 

   
  Dersom du ikke følger disse læreløpene så er du allikevel interessant for oss som lærling.

  For spørsmål om stillingen eller forkunnskaper, kontakt oss på people.operations@beerenberg.com


  Søknadsfrist: 01.03.2022

  Oppstart: Juni / juli 2022 eller etter avtale
   

 5. Scaffolders | Beerenberg Industri
  SØKNADSFRIST

  Are you looking for an exciting opportunity to live and work in Norway? Beerenberg Industri are now recruiting scaffolders!

  We are looking to hire personnel for permanent employment. We are looking for reliable persons with experience from scaffolding and with a strong focus on health, safety, quality, and environment (HSEQ) as we put safety first.

  Beerenberg Industri is a solid company established 80 years ago. We have work in for instance Herøya Industrial Park with 80 different customers such as Norcem and Yara. See
  https://eng.heroya-industripark.no/ for more information about this industrial site, our homepage for more information about Beerenberg Industri: https://www.beerenberg.com/en/About-Beerenberg/About-us/Onshore-industries

   

  Main responsibilities:

  • Building system scaffolding (HAKI, Aluhak, Layher etc)
  • Contribute to good HSE and continuously improvement of quality
  • Follow instructions from foreman
    

  Qualifications:

  • Minimum 1 year experience from scaffolding
  • Fall safety course with practical part
  • Good spoken and written English skills
  • Driver’s license
  • Advantage with Norwegian scaffolding course §17-4
    

  We offer:

  • Employment in solid company
  • Safe work environment where HSEQ is priority number 1
  • Work hours are Monday – Friday from 07 - 15
  • Salary by agreement according to company standard matrix
  • Good opportunity for development in the scaffolding trade
    

  Travel, accommodation and meals are not covered. This means you need to live nearby the workplace.


  Start date is as soon as possible, by latest March 2022.

  All applications must go through our application portal to be considered. Upload your CV, application, and relevant documentation of your competence.

  For more information you can contact us by email. Contact person for the position is People Operations Manager Atle Hanseth, email people.operations@beerenberg.com.

 6. Sikringsledere og Tilkomsttekniker nivå 2
  SØKNADSFRIST

  På grunn av høy aktivitet søker vi etter Sikringsledere og tilkomstteknikere med NS 9600 sertifisering. 

  Hovedansvarsområder: 

  Sikringsleder:

  • Ansvar for å utføre arbeid i henhold til Beerenbergs HMS krav og rutiner
  • Koordinering av arbeidet med andre disiplinformenn og Fagansvarlig
  • Representere fagansvarlig for tilkomstteknikk på arbeidsplassen
  • Bistå formann som Fagansvarlig for TT under møter med kundens representanter
  • Teknisk problemløsning i samarbeid med feltingeniør / formenn


  Tilkomsttekniker nivå 2:

  • Utføre arbeid i henhold til krav og sikkerhetsmessige prosedyrer og standarder
  • Ansvarlig for at TT utstyr brukes, vedlikeholdes og kontrolleres iht. arbeidsinstruks og bruksanvisning
  • Ansvarlig for å rettlede nivå 1- i henhold til gjeldende prosedyrer i tilfeller der Sikringsleder er utenfor rekkevidde

   

  Kvalifikasjoner:

  Sikringsleder:

  • Det stilles krav om sertifisering som sikringsleder iht. NS 9600 Tilkomstteknikk


  Videre er det en fordel om du har:

  • Fagbrev eller erfaring innen isolering, stillas, overflate, mekanisk, elektro, tømrer ol.
  • Riggersertifikat (O-3.2)
  • God kjennskap til lover, standarder og forskrifter for arbeid i høyden
  • Gode lederegenskaper
  • Er sikkerhetsbevisst

   
  Tilkomsttekniker nivå 2:

  • Sertifisert nivå 2 iht. NS 9600 Tilkomstteknikk
  • Fagbrev eller erfaring innen isolering, stillas, overflate, mekanisk, elektro, tømrer, ol.


  Dersom du mener du er den rette kandidaten for oss, vil vi gjerne at du søker. Legg ved CV, søknad og relevant dokumentasjon på din kompetanse. Alle søknader må gå gjennom vår søknadsportal for at de skal bli vurdert.


  Søknadsfrist er 30.04.2022. Søknader behandles fortløpende. Tiltredelse er fortløpende og etter avtale.

  Spørsmål for stilling og arbeidssted kan rettes til HR i Beerenberg, people.operations@beerenberg.com.

   

 7. Stillasmontør
  SØKNADSFRIST

  Vil du jobbe som stillasmontør i Norge? 14 dager på jobb og 3 eller 4 uker fri. Vi dekker reise, kost og losji!

  Beerenberg søker nå flere ansatte innen isolering, overflate og stillas som ønsker å jobbe i olje- og gassindustrien i Norge. Du arbeider i rotasjon i Norge i 14 dager, deretter har du avspasering i 3 eller 4 uker avhengig av prosjekt. Beerenberg dekker reiseutgifter til og fra jobb, og overnatting og måltider så lenge man er på jobb.

  Som stillasmontør er arbeidsoppgavene å

  • bygge og ta ned systemstillas (HAKI, Aluhak, Layher etc)
  • bidra til god HMS
  • kontinuerlig forbedre kvalitet i arbeid
    

  Kompetansekrav:    

  • Minimum ett års erfaring med bygging av systemstillas slik som Aluhak, HAKI, Layher mm
  • Du snakker godt skandinavisk (norsk/svensk/dansk)
  • Fordel med norsk stillaskurs §17-4
  • God fysisk helse
  • Dersom du mangler enkelte pålagte kurs/sertifiseringer dekker vi kursavgiftene


  Som person må du være pålitelig, selvgående og ha faglig integritet- samt identifisere deg med våre verdier om å være inkluderende, nyskapende og ansvarlig. 

  Dersom du mener du er den rette kandidaten for oss, vil vi gjerne at du søker! Har du spørsmål om rotasjon, lønn eller kompetansekrav så ta kontakt!

  Søknadsfrist er 15.04.2022. Kontraktperson for stilling 
  People Operations Manager, Atle Hanseth. Kontaktes på e-post people.operations@beerenberg.com.

 8. We are searching for Insulators, Scaffolders and Industrial painters
  SØKNADSFRIST

   

  Do you want to work as an Insulator, Scaffolder or Industrial painter in Norway? You’ll work a set rotation, and we cover travel, accommodation and meals!

  Beerenberg is now looking for more employees in insulation, surface and scaffolding who want to work in the oil and gas industry in Norway. You work rotation in Norway for 14 days and then have time-off for 20 days. Beerenberg covers travel expenses to and from work, accommodation and meals as long as you are at work.


  INSULATORS:

  Work tasks:

  • Produce insulation for heat and cold on industrial pipes
  • Install insulation boxes, e.g., Benarx products
  • Contribute to good HSE
  • Continuously improve the quality of work


  Competence requirements:

  • Minimum 2 years relevant experience with insulation of industrial pipes
  • Experience with prefab of parts for insulation of valves, flanges
  • It is an advantage to have a passed site test in accordance with TR1660 in the last 5 years
  • You are fluent in English or Scandinavian (Norwegian / Swedish / Danish)
  • Good physical health
  • If needed, we will provide training for courses
    

  SCAFFOLDERS:

  Work tasks:

  • Build and remove system scaffolding (HAKI, Aluhak, Layher etc)
  • Contribute to good HSE
  • Continuously improve the quality of work


  Competence requirements:

  • Minimum one year experience with construction of system scaffolding such as Aluhak, HAKI, Layher etc.
  • You are fluent in English or Scandinavian (Norwegian / Swedish / Danish)
  • Good physical health
  • Advantage with Norwegian scaffolding course §17-4
  • If needed, we will provide training for courses
    

  INDUSTRIAL PAINTERS:

  Work tasks:

  • Carry out both preparation and application of paint system with the right quality
  • Produce complete surface systems for industry
  • Contribute to good HSE
  • Continuously improve the quality of work


  Competence requirements:

  • Experience with pre-treatment of surfaces before applying paint
  • Experience with ultra-high-pressure cleaning (UHT 2000 bar) or sandblasting
  • You are fluent in English or Scandinavian (Norwegian / Swedish / Danish)
  • Advantage of experience with the application of passive fire protection (Chartek)
    

  As a person, you must be reliable, independent and have professional integrity - as well as identify with our values ​​of being inclusive, innovative, and responsible.

  If you think you are the right candidate for us, we would like you to apply! If you have questions about rotation, salary, or competence requirements, get in touch!

  The application deadline is 15.04.2022. Contact person is Atle Hanseth, people.operations@beerenberg.com.

   

Back to top