Skip to Content Skip to Navigation
Ledige stillinger

Ledige stillinger

Vil du bli en Beerenberger? Ledige stillinger finner du her. Vi ser frem til å høre fra deg!

Som Beerenberger vil du bli del av et veletablert selskap i bevegelse.

Er du en som ønsker å gjøre en forskjell? Få mulighet til å prege utviklingen av et selskap? En som ønsker å søke nye løsninger? Kunne ta beslutninger? Ha karrieremuligheter innenfor samme selskap? Ja, da tror vi at du passer som Beerenberger.  

Vi er opptatt av å tilby våre ansatte forutsigbarhet og stabilitet i hverdagen, samtidig som bedriften er ønsker ansatte som er med på å videreutvikle selskapet.

Hos oss blir du en del av et internasjonalt industriselskap – med hovedkontor i Bergen - som leverer avanserte vedlikeholdstjenester og –løsninger til olje- og gassindustrien.

Vi har mulighetene; bli en Beerenberger du også!

 1. ISO-Operatører
  SØKNADSFRIST
   
  Vi er et selskap i vekst, med solide samarbeidspartnere og et godt arbeidsmiljø. Selskapet tilbyr spennende utfordringer og karriereutvikling med mulighet for å arbeide offshore i rotasjonsordninger.  
  Beerenberg er på jakt etter deg som har god kompetanse innen isolasjon, stillas og overflate. Du har høy fokus på HMS og kvalitet, og identifiserer deg med vår visjon – Beyond Expectations – og våre verdier; Inkluderende, Nyskapende og Ansvarlig.  
   
  Beerenberg ser etter kandidater som er pålitelig, fleksibel, selvgående med sterk yrkesstolthet, og som behersker skandinavisk språk. 
   
  Krav til stilling:
  Minimum 2 års relevant erfaring innen ISO-fag i olje- og gassbransjen. Dersom du ikke har fagbrev må du kunne vise til gjennomført og bestått site-test (gjelder for overflate og isolering) eller stillasopplæring iht.§ 17.4 
  Det er en fordel om du har fagbrev, gyldig helseattest offshore, grunnleggende sikkerhetskurs og fallsikringskurs. For overflatearbeidere er det en fordel om du kan dokumentere UHT opplæring. 
   
  Vi ser frem til å motta din søknad.  
   
  Dersom du har relevant erfaring, men ikke direkte ISO-erfaring, er det også muligheter for deg. Gå inn på www.beerenberg.com for stillingsutlysninger. 
   
   
 2. Lokale ISO-operatører, Tjeldbergodden
  SØKNADSFRIST
  Beerenberg søker nå kandidater som ønsker å arbeide på Tjeldbergodden. Vi har ledige posisjoner til deg som er lokal og som ønsker å jobbe som operatør innen isolering, overflatebehandling eller stillas. Dersom du har erfaring/utdannelse innen andre håndverksfag kan det også være av interesse. Alle stillingene er lokale stillinger, noe som fordrer at du vil arbeide 7,5 timers dager, mandag til fredag. Arbeidssted er Tjeldbergodden. Dersom du fyller de krav og kvalifikasjoner som selskapet legger til grunn, vil vi gjerne se din søknad! 
   
  Faglige kvalifikasjoner og erfaring 
   
  Stillas  
   
  - Minimum 2 års relevant erfaring (Erfaring innen andre håndverksfag kan også bli vurdert) 
  - Fortrinnsvis fagbrev  
  - §17-4 stillaskurs, dersom ikke fagbrev  
  - Fallsikringskurs  
   
  Isolering  
   
  - Minimum 2 års relevant erfaring (Erfaring innen andre håndverksfag kan også bli vurdert) 
  - Fortrinnsvis fagbrev  
  - NORSOK site-test, dersom ikke fagbrev  
  - Fallsikringskurs  
   
  Overflate  
   
  - Minimum 2 års relevant erfaring (Erfaring innen andre håndverksfag kan også bli vurdert)  
  - Fortrinnsvis fagbrev  
  - NORSOK site-test, dersom ikke fagbrev  
  - Fallsikringskurs  
   
  Det vil også være positivt om en innehar andre kurs/sertifikater, innen eksempelvis rigging, flagg/anhuker, liftfører og lignende  
   
   
  Du må identifisere deg med våre verdier om å være ansvarlig, inkluderende og nyskapende. 
   
  Vi ser fram til å se din søknad!
   
  Kontaktperson for stillingen er Produksjonsleder- Hans Brunvatne- hans.brunvatne@beerenberg.com
 3. Lærlinger
  SØKNADSFRIST
   
  Vi er på jakt etter motiverte og engasjerte lærlinger!  
  Ønsker du muligheten til å jobbe offshore i et stort og spennende firma, sammen med noen av Norges beste operatører? Beerenberg skal nå ansette nye lærlinger innen ISO-fagene (isolering, stillasbygging og overflatebehandling/industrimaling). 
   
  I Beerenberg har vi stort fokus på å sikre kvalifisert arbeidskraft med faglig tyngde og kompetanse for fremtiden. Vi vil derfor i 2019 investere mye tid i å drive opplæring av ungdom og anser det som en del av vårt samfunnsansvar. Vi er opptatt av at lærlingen skal få økt sin kompetanse gjennom praktisk arbeid i prosjekt og faglig oppfølging, og som bedrift oppnår vi dette ved å kunne tilby opplæring innenfor alle deler av faget. Som en del av vårt opplæringsprogram har vi ett nært samarbeid med opplæringskontoret for ISO-fag i Hordaland. Ytterlig teoriundervisning som er nødvendig for å få godkjent fagbrev vil foregå i regi av Beerenberg og opplæringskontoret. 
   
  Formålet med opplæringen er: 
   
  • Utvikle evnen å arbeide nøyaktig og selvstendig etter gjeldende regelverk og prosedyrer, tegninger og kravspesifikasjoner. 
  • Bidra til å øve opp lærlingens evne til å mestre de krav som stilles til tekniske ferdigheter og kvalitet i yrkesutøvelsen. 
  • Stimulere til kreativ tenkning og utvikle evnen til å kommuniser med kunder, kolleger og andre samarbeidspartnere. 
  • Fremme faglig bevissthet og tverrfaglig samarbeid. I det faglige arbeidet skal det legges vekt på helse, miljø og sikkerhet.

   

   
  Vi ønsker deg som er pålitelig, engasjert og ansvarsfull og som har en positiv adferd og evne til initiativ. I tillegg bør du ha evner til å jobbe både selvstendig og i team i et hektisk miljø. Vi forventer at du tar tak i egen læring for å nå dine mål. I tillegg må du akseptere at det stilles krav, og at disse blir fulgt opp. 
   
  Vi tilbyr en spennende og utfordrende jobb i et fantastisk arbeidsmiljø med kollegaer som er engasjerte og opptatt av å prestere bra sammen! Gjennom å ta initiativ selv til økt trivsel, blir vi et bra team som jobber offensivt og fremtidsrettet. Hos oss får du betalt utdanning med lærlingelønn etter Industrioverenskomsten. Stor mulighet for fast ansettelse etter endt læretid og store muligheter for videreutvikling i selskapet. 
   
  Opplæringsløp:

  Isolatørfaget følger særløpsmodellen med 1 år på skole og 3 år i lære
   
  Vg1: Bygg- og anleggsteknikk 
   
  En isolatør utfører alle typer isolering av rørsystemer, beholdere og strukturer til olje og gassbransjen:
   
  • Brannisolasjon 
  • Termisk isolasjon 
  • Støyisolasjon 
  • Personbeskyttelse 
   
  Stillasbyggerfaget følger hovedmodellen med 2 år på skole og 2 år i lære 
   
  Vg1: Bygg- og anleggsteknikk 
  Vg2: Byggteknikk 
   
  En stillasmontør håndterer alle deler av prosessen knyttet til stillas: 
   
  • Har som hovedoppgave å bygge stillaser slik at andre kan utføre sine oppgaver 
  • Viktig i arbeidet med å forebygge ulykker på arbeidsplasser 
  • Kan også være involvert i å vurdere behov for stillas og planlegge byggingen av stillaset, samt å gjennomføre og koordinere byggeoppdraget. 
   
  Industrimalerfaget følger hovedmodellen 2 år på skole og 2 år i lære
   
  Vg1: Bygg- og anleggsteknikk 
  Vg2: Overflateteknikk 
   
  En industrimaler utfører arbeid som:  
   
  • Korrosjonsforebyggende arbeid 
  • Fjerne og påføre alle aktuelle malingssystemer 
  • Utføre klimatiske kontroller 
  • Avgjøre hvilke behandlinger som skal gjøres og hvilket utstyr som skal benyttes. 
  • Forbehandling av overflater 
  • Overflatebehandling av høy kvalitet er den viktigste faktoren som bidrar til å forlenge levetiden til en installasjon. 
   
   
  For spørsmål om stillingen, kontakt oss på rekruttering@beerenberg.com
   
  Søknadsfrist: 31.03.2019 
   
  Oppstart: Juli 2019 (også mulighet for tiltredelse før dette)  
   
 4. Midlertidig bemanningskoordinator og sommervikarer i Bemanningsavdelingen
  SØKNADSFRIST
  Til vår bemanningsavdeling søker vi en midlertidig Bemanningskoordinator til ut september 2019, samt to sommervikarer i perioden mai-august/september (litt avhengig av søker).
   
  Arbeidsoppgaver og ansvar 
   
  • Ansvar for bemanning og mobilisering av personell på tildelt( e) prosjekt(er) ihht kontrakt, myndighet og bedriftsinterne krav 
  • Levere rett kompetanse til prosjekt 
  • Avvikshåndtering 
  • Ansvar for å bestille transport og overnatting for personell til prosjekt 
  • Ansvar for bemanning av personell fra innleieleverandører 
  • Bemanningsoptimalisering 
   
  Personlige egenskaper 
   
  • Mål-, resultat- og kundeorientert 
  • Serviceinnstilt 
  • Gode kommunikasjonsevner 
  • Fleksibel  
  • Strukturert 
   
  Kvalifikasjoner 
   
  • Relevant 3-årig høyskole- eller universitetsutdannelse 
  • Fortrinnsvis erfaring fra tilsvarende oppgaver 
  • God erfaring med forskjellig programvære, f.eks MS Office, iCORE, Onix, Dawinci 
  • For sommervikarene kan studenter som er i studieløp vurderes
   
   
  Søknadsfrist er 31.03.2018
   
  Kontaktperson for stillingen er Bemanningsleder, Elisabet Loose- eal@beerenberg.com
 5. Morgendagens Overflatebehandlere
  SØKNADSFRIST
  Er du en dyktig håndverker som ønsker å utvikle kompetanse i faget industrimaling? Beerenberg ser nå etter morgendagens industrimaler. Vi tilbyr mulighet for å arbeide offshore i en spennende, variert og utfordrende arbeidshverdag.   
   
  Beerenberg er et selskap i vekst med solide samarbeidspartnere og et godt arbeidsmiljø. Hos oss står HMS og kvalitet i høysetet. Vi identifiserer oss med vår visjon – Beyond Expectations – og våre verdier; inkluderende, nyskapende og ansvarlig.  
   
  Vi ser etter deg som  
  • har minst 2 års relevant erfaring fra bygg- og anlegg, industri, drift, produksjon el.   
  • er en dyktig håndverker og praktisk anlagt – du er gjerne utdannet murer, billakkerer eller maler 
  • er bosatt i Bergen eller omegn   
  • behersker skandinavisk språk  
   
  Du må  
  • ha ønske om faglig utvikling  
  • ønske å bidra til at Beerenberg leverer «Beyond Expectations»    
  • bidra til et godt arbeidsmiljø    
  • ha gode holdninger, være fleksibel, løsningsorientert og ha høy grad av yrkesstolthet  
  • ha fokus på læring og forbedring  
   
  For de rette kandidatene tilbyr Beerenberg   
  • et grundig faglig opplærings- og utviklingsløp med fokus på HMS og kvalitet  
  • mulighet til å arbeide offshore i stabile rotasjonsordninger  
  • ordnede lønnsforhold
  • et godt og inkluderende arbeidsmiljø  
  • fokus på medarbeiderinvolvering  
  • kompetanseutvikling og karrieremuligheter   
   
   
  Vi ser frem til å motta din søknad.    
   
   
  Oppstart: perioden Mai/juni  
   
   
  Søknadsfrist er 31.03.2019    
   
 6. Operatører, Bouvet Industries
  SØKNADSFRIST
   
  Bouvet Industries, lokalisert i Skien søker nå stillasarbeidere, isolatører og overflatebehandlere for ulike oppdrag. Arbeidssted vil hovedsakelig være i Østlandsområdet.
  Dersom du mener du kan være den rette kandidaten for oss, vil vi svært gjerne at du legger inn en søknad! 
   
  Krav til stillingene
   
  Stillas
   
  • Fallsikringskurs 
  • §17.4 stillaskurs  
  • Erfaring med stillasarbeid 
  • Ønskelig med fagbrev, men ikke et krav 

   

  Isolering
   
  • Fallsikringskurs 
  • Erfaring med industriell isolering 
  • Ønskelig med fagbrev, men ikke et krav

   

  Overflate 
   
  • Fallsikringskurs 
  • Erfaring med industriell overflatebehandling 
  • Ønskelig med fagbrev, men ikke et krav 
   
   
  Som person må du være pålitelig, proaktiv og opptatt av god HMS  
   
  Man må påregne at arbeidsoppgavene gjerne varierer etter behov, så man må være fleksibel til å arbeide innenfor flere av disiplinene 
   
   
  Søknadsfrist: Snarest.
   
  Søknader må sendes elektronisk via søkerhåndteringssystemet. Søknader via E-post vil ikke bli vurdert.
   
  Kontaktperson for isolering og overflate er Kjetil Stöckel-Kvamme- kjesto@bouvetindustries.com og kontaktperson for stillas er Pål Gunleksen- paagun@bouvetindustries.com
 7. Opplæringskonsulent
  SØKNADSFRIST
  Vi søker Opplæringskonsulent. 
  Er du opptatt av god faglig kvalitet og interesserer deg for opplæring og utvikling av kompetanse? Da kan dette være en aktuell stilling for deg. 
   
  Stillingen krever at du har høyere utdanning (bachelorgrad) innen relevante fagområder og minimum 2 års relevant erfaring.  
  Vi ser etter en kandidat som er serviceinnstilt, har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, samt trives i et hektisk arbeidsmiljø. 
   
  Sentrale oppgaver i stillingen vil være; 
  Organisering av fagopplæring og kartlegging av opplæringsbehov, herunder:  
  • Arrangere og håndtere påmelding til kurs og ledertrening   
  • Bidra med kursutvikling (e-læring og klasserom)  
  • Anskaffelse og oppfølging av lærlinger  
  • Saksbehandling i felles mailboks/telefon  
  • Delta i revisjoner  
  • Bistå med utarbeiding av opplæringsbudsjett og opplæringsplan  
  • Kompetanseutvikling   
  • Registrere kursbevis og annen kompetanse i bemanningssystem  
  • Rapportering etter behov   
   
   
  Beerenberg kan tilby utfordrende og interessante arbeidsoppgaver, et aktivt og godt arbeidsmiljø, gode utviklingsmuligheter, høy grad av selvstendighet i arbeidet, nyere lokaler på Kokstad, kantine, EL-bil lading og treningsrom   
   
  Søknadsfrist er 01.04.2019 
   
  Kontaktperson for stillingen er Atle Hanseth- atlhan@beerenberg.com  
 8. Procurement-/Contract Manager
  SØKNADSFRIST
   
  Er du kommersielt orientert og med en strek drive for «Performance Management»?  
  Vi søker deg som kan å bidra til å realisere selskapets anskaffelsesstrategi, samtidig som du kan være deltakende i det taktisk/operasjonelle kontraktsarbeidet. 
   
  Som Procurement-/Contract Manager vil du ha grenseflater mot hele organisasjonen. Du vil jobbe både strategisk, taktisk og operasjonelt i et selskap med høyt driv. Stillingen innebærer et ansvar for kategorier innen råvarer, materialer og utstyr, og for den rette person mulig ledelse av enheten for anskaffelser. 
  Hos oss får du være med på å skape et fremtidsrettet, effektivt og resultatorientert SCM-miljø som tør å utfordre det etablerte og utforske nye muligheter. 
  SCM-området består av områdene Kontrakt, Innkjøp, Lager, Logistikk, Verksted og Eiendom. 
   
  Arbeidsoppgaver 
   
  Prosesseier av anskaffelsesprosessen 
  Videreutvikle og implementere anskaffelsesstrategi 
  Utarbeide og følge opp innkjøpsplan/årshjul 
  Kontraktsansvarlig for utstyr og materiell (kategoriansvar) 
  Oppfølging av leverandører iht segmentering 
  Bidra ift. kontinuerlig arbeid rundt digitalisering og effektivisering 
  Utvikle KPI’er, skape innsikt og iverksette tiltak 
  For den rette personen; personalledelse for Anskaffelsesfunksjonen (innkjøp og kontrakt) 
   
  Kvalifikasjoner
   
  Bachelor- eller Mastergrad innen Supply Chain management, økonomi eller juridisk 
  Minimum 3-års erfaring med strategisk og taktisk innkjøp 
  Kontraktskompetanse  
  Erfaring med utvikling av KPI’er 
  Forståelse av ERP-systemer  
  Gjerne ha jobbet med anskaffelser i flere bransjer 
  Ledererfaring er en fordel, men ikke nødvendighet 
   
  Personlige egenskaper 
   
  Kommersiell forståelse og teft 
  Systematisk og strukturert  
  Selvstendig, serviceinnstilt og løsningsorientert 
  Pådriver for å forbedre, forenkle og utvikle gjennom analytisk tilnærming  
  God muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne 
   
  Søknader vurderes fortløpende.
   
  Søknadsfrist er 31.03.2019
   
  Kontaktperson for stillingen er Kjetil S. Stigen, kjesti@beerenberg.com tlf; 97979753
   
 9. Rekrutteringsrådgiver
  SØKNADSFRIST

  Vi søker Rekrutteringsrådgiver til vår HR-avdeling.
  Er du faglig sterk, en god relasjonsbygger og trives i et hektisk miljø? Da kan dette være en spennende mulighet for deg!

   

  Stillingen krever at du har høyere utdanning, minimum tre års relevant arbeidserfaring, kjennskap til rekrutteringsmetodikk, at du er sertifisert og har erfaring med tilbakelesning av arbeidspsykologiske tester (fortrinnsvis Hogans, Matrigma, Map og Mint), har god digitalkompetanse og er vant til å arbeide i HR system. Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk er viktig, da vi har kontorer og medarbeidere internasjonalt. Det vil være en fordel om du har erfaring fra publisering og kampanjeoppsett på diverse sosiale medier. 
   
  Vi ønsker oss en medarbeider med høy grad av integritet og høy arbeidskapasitet. En ny kollega med positive holdninger, som tar initiativ, er selvgående og løsningsorientert, med interesse for kontinuerlig forbedring. 
   
  Sentrale arbeidsoppgaver i denne stillingen
    
  • Oppgaver knyttet til Employer branding 
  • Rekrutteringsprosesser og støttedokumentasjon 
  • Kontinuerlig forbedring av kandidatopplevelsen   
  • Lederstøtte, tett på beslutningstakere i selskapet 
  • Utarbeide jobbanalyser og annonser  
  • Gjennomføre intervju og testing, innstille kandidater  
  • Arbeidsavtaler og HR system  
  • Markedsvurderinger og lønnsfastsettelse  
  • Rapportering og analyser for arbeidsområdet 
   
  Beerenberg kan tilby utfordrende og interessante arbeidsoppgaver, et aktivt og godt arbeidsmiljø, gode utviklingsmuligheter, høy grad av selvstendighet i arbeidet, nyere lokaler på Kokstad, kantine, EL-bil lading og treningsrom  
   
   
  Søknadsfrist er 07.04.2019
   
   
  Spørsmål kan rettes til rekruttering@beerenberg.com    
   
   
   
   
   

Back to top