Beerenberg Industri, lokalisert i Skien, søker nå stillasarbeidere for ulike oppdrag. Arbeidssted vil hovedsakelig være Grenlandsområdet (Telemark). Vi ønsker å ansette lokalt personell, da arbeidstid er 37,5 timer per uke, mandag til fredag.

Vi ser for oss at du er selvstendig og strukturert, med gode samarbeids- og organiseringsevner. Du bør også være pålitelig og opptatt av god HMS. 

Dersom du mener du kan være den rette kandidaten for oss, vil vi svært gjerne at du legger inn en søknad!

 

Hovedansvar og -oppgaver:

 • Montering/demontering av stillas
 • Utføre de plikter og oppgaver som pålegges av arbeidsleder, og sørge for forsvarlig gjennomføring av disse
 • Informere formann/leder om HMS og jobbframdrift
 • Aktiv medvirke til at selskapets HMS-krav ivaretas, samt at kvaliteten på selskapets leveranser kontinuerlig forbedres
 • Sørge for å gå gjennom aktuelle sjekklister før, under og etter arbeidsoperasjoner
 • Kontinuerlig sørge for orden, ryddighet og renhold på arbeidsplassen
 • Sikre at utstyr og materiell pakkes og håndteres i tråd med selskapets prosedyrer, samt melde fra om materiellbehov så tidlig som mulig
 • Ansvarlig for å holde seg løpende orientert om informasjon som kommer fra arbeidsgiver, herunder lese informasjon som blir tilgjengeliggjort på selskapets intranettsider
 • Sikre at kjøretøy, maskiner og utstyr er i orden før det blir tatt i bruk, og egnet og riktig bruk av disse

 

Krav til kvalifikasjoner

 • Fallsikringskurs
 • Stillaskurs § 17.4
 • Minimum ett års erfaring med stillasarbeid
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne fortrinnsvis på norsk, eventuelt på engelsk

 

Andre kvalifikasjoner som vil være fordelaktige i stillingen:

 • Stillasfagbrev
 • Førerkort klasse B

 

Søknadsfrist: Snarest.

Søknader må sendes elektronisk via søkerhåndteringssystemet. Søknader via e-post vil ikke bli vurdert.

 

Kontaktpersoner:

Dag Mogstad, Daglig Leder Beerenberg Industri - dagmog@beerenberg.com
Christer Larsen - christer.larsen@beerenberg.com