Skip to Content Skip to Navigation
Ledige stillinger

Ledige stillinger

Vil du bli en Beerenberger? Ledige stillinger finner du her. Vi ser frem til å høre fra deg!

Som Beerenberger vil du bli del av et veletablert selskap i bevegelse.

Er du en som ønsker å gjøre en forskjell? Få mulighet til å prege utviklingen av et selskap? En som ønsker å søke nye løsninger? Kunne ta beslutninger? Ha karrieremuligheter innenfor samme selskap? Ja, da tror vi at du passer som Beerenberger.  

Vi er opptatt av å tilby våre ansatte forutsigbarhet og stabilitet i hverdagen, samtidig som bedriften er ønsker ansatte som er med på å videreutvikle selskapet.

Hos oss blir du en del av et internasjonalt industriselskap – med hovedkontor i Bergen - som leverer avanserte vedlikeholdstjenester og –løsninger til olje- og gassindustrien.

Vi har mulighetene; bli en Beerenberger du også!

 1. Ingeniører, Mongstad
  SØKNADSFRIST

  Bor du i nærheten av Mongstad, vil du jobbe på et langsiktig og stabilt prosjekt? Vi har behov for flere dyktige medarbeidere som ønsker å levere optimale tjenester innen stillas, overflate og isolering. Vi har nå 2 ledige stillinger som Ingeniør på Mongstad. En stilling er fast og en stilling er midlertidig i perioden 01.01.2019-31.12.2019. 

   
   
  Hovedoppgaver
   
  • Utarbeide effektive, standardiserte og brukerorienterte jobbpakker   
  • Sørge for at jobbpakkeunderlaget er oppdatert på krav og spesifikasjoner, der det kreves   
  • Etterstrebe en optimal løsningsutforming med tanke på effektivitet og HMS/K   
  • Registrering og håndtering av enkle endringer   
  • Oppdatere jobbpakker i henhold til endringer    
  • Bistå utførende ledd med støtte ang. kvalitet og utførelse av arbeidet   
  • Opprette aktiviteter for Beerenbergs disipliner    
  • Alt arbeid skal til enhver tid utføres i henhold til gjeldende krav, rutiner og prosedyrer for helse, miljø og sikkerhet   

   

   
  Krav til kvalifikasjoner
   

  • Bachelor innen ingeniørfag
  • Ønskelig med minimum 5 års relevant erfaring 
  • Særdeles god kunnskap innen Excel 
   
   
  Vi ser etter en som har følgende kompetanser
   
  • Analytisk  
  • Detaljert 
  • God kommersiell forståelse 
   
  Vi kan tilby:
   
  • Gode utviklingsmuligheter for den som kan og vil
  • Varierte arbeidsoppgaver
  • I perioder mulighet for 4-3 rotasjon

   

   
  Spesifiser i søknadsteksten hvilken av de to stillingene du ønsker søke på.
   
   
  Kandidater vurderes fortløpende. Søknadsfrist er 30.11.2018
   
  Kontaktperson for stillingen er Prosjektleder- Rune Erdal, rune.erdal@beerenberg.com
 2. ISO-Operatører
  SØKNADSFRIST
   
  Vi er et selskap i vekst, med solide samarbeidspartnere og et godt arbeidsmiljø. Selskapet tilbyr spennende utfordringer og karriereutvikling med mulighet for å arbeide offshore i rotasjonsordninger.  
  Beerenberg er på jakt etter deg som har god kompetanse innen isolasjon, stillas og overflate. Du har høy fokus på HMS og kvalitet, og identifiserer deg med vår visjon – Beyond Expectations – og våre verdier; Inkluderende, Nyskapende og Ansvarlig.  
   
  Beerenberg ser etter kandidater som er pålitelig, fleksibel, selvgående med sterk yrkesstolthet, og som behersker skandinavisk språk. 
   
  Krav til stilling:
  Minimum 2 års relevant erfaring innen ISO-fag i olje- og gassbransjen. Dersom du ikke har fagbrev må du kunne vise til gjennomført og bestått site-test (gjelder for overflate og isolering) eller stillasopplæring iht.§ 17.4 
  Det er en fordel om du har fagbrev, gyldig helseattest offshore, grunnleggende sikkerhetskurs og fallsikringskurs. For overflatearbeidere er det en fordel om du kan dokumentere UHT opplæring. 
   
  Vi ser frem til å motta din søknad.  
   
  Dersom du har relevant erfaring, men ikke direkte ISO-erfaring, vil det snart åpne seg muligheter også for deg. Følg med på www.beerenberg.com for nye stillingsutlysninger. 
   
  Søknadsfrist er 20.12.2018
   
 3. ISO-operatører Tjeldbergodden - lokal
  SØKNADSFRIST

  Beerenberg søker lokale operatører på Tjeldbergodden, innen ISO-fagene (stillas, isolering og overflate).
  Gjerne legg inn en åpen søknad.

  Stillas
   
  Krav:
   
  - Minimum 5 års relevant erfaring
  - Fortrinnsvis fagbrev
  - §17-4 stillaskurs, dersom ikke fagbrev
  - Fallsikringskurs
   
  Isolering
   
  Krav:
   
  - Minimum 5 års relevant erfaring
  - Fortrinnsvis fagbrev
  - NORSOK site-test, dersom ikke fagbrev
  - Fallsikringskurs
   
  Overflate
   
  Krav:
   
  - Minimum 5 års relevant erfaring
  - Fortrinnsvis fagbrev
  - NORSOK site-test, dersom ikke fagbrev
  - Fallsikringskurs
   
  Det vil også være positivt om en innehar andre kurs/sertifikater, innen eksempelvis rigging, flagg/anhuker, liftfører og lignende
 4. Morgendagens ISO-arbeidere
  SØKNADSFRIST
   
  Er du en dyktig håndverker som ønsker å utvikle kompetanse i fagene isolering, stillas eller overflate? Beerenberg jakter nå etter morgendagens ISO-arbeidere. Vi tilbyr mulighet for å arbeide offshore i en spennende, variert og utfordrende arbeidshverdag.  
   
  Beerenberg er et selskap i vekst med solide samarbeidspartnere og et godt arbeidsmiljø. Hos oss står HMS og kvalitet i høysetet. Vi identifiserer oss med vår visjon – Beyond Expectations – og våre verdier; inkluderende, nyskapende og ansvarlig. 
   
  Vi ser etter deg som
   
  • har minst 2 års relevant erfaring fra bygg- og anlegg, industri, drift, produksjon el.  
  • er en dyktig håndverker og praktisk anlagt 
  • er bosatt i Bergen eller omegn  
  • behersker skandinavisk språk 
   
  Du må 
   
  • ha ønske om faglig utvikling 
  • ønske å bidra til at Beerenberg leverer «Beyond Expectations»   
  • bidra til et godt arbeidsmiljø   
  • ha gode holdninger, være fleksibel, løsningsorientert og ha høy grad av yrkesstolthet 
  • ha fokus på læring og forbedring 
   
  For de rette kandidatene tilbyr Beerenberg  
   
  • et grundig faglig opplærings- og utviklingsløp med fokus på HMS og kvalitet 
  • mulighet til å arbeide offshore i stabile rotasjonsordninger 
  • fast tariffregulert månedslønn 
  • et godt og inkluderende arbeidsmiljø 
  • fokus på medarbeiderinvolvering 
  • kompetanseutvikling og karrieremuligheter  
   
   
  Vi ser frem til å motta din søknad.   
   
   
  Oppstart: perioden mars/april 
   
  Søknadsfrist er 14.01.2019

 5. Operatører, Bouvet Industries
  SØKNADSFRIST
   
  Bouvet Industries, lokalisert i Skien søker nå stillasarbeidere, isolatører og overflatebehandlere for ulike oppdrag. Arbeidssted vil hovedsakelig være i Østlandsområdet.
  Dersom du mener du kan være den rette kandidaten for oss, vil vi svært gjerne at du legger inn en søknad! 
   
  Krav til stillingene
   
  Stillas
   
  • Fallsikringskurs 
  • §17.4 stillaskurs  
  • Erfaring med stillasarbeid 
  • Ønskelig med fagbrev, men ikke et krav 

   

  Isolering
   
  • Fallsikringskurs 
  • Erfaring med industriell isolering 
  • Ønskelig med fagbrev, men ikke et krav

   

  Overflate 
   
  • Fallsikringskurs 
  • Erfaring med industriell overflatebehandling 
  • Ønskelig med fagbrev, men ikke et krav 
   
   
  Som person må du være pålitelig, proaktiv og opptatt av god HMS  
   
  Man må påregne at arbeidsoppgavene gjerne varierer etter behov, så man må være fleksibel til å arbeide innenfor flere av disiplinene 
   
   
  Søknadsfrist: Snarest.
   
  Søknader må sendes elektronisk via søkerhåndteringssystemet. Søknader via E-post vil ikke bli vurdert.
   
  Kontaktperson for isolering og overflate er Kjetil Stöckel-Kvamme- kjesto@bouvetindustries.com og kontaktperson for stillas er Pål Gunleksen- paagun@bouvetindustries.com
 6. Tilkomstteknikere og Sikringsledere, Mongstad
  SØKNADSFRIST
  Vil du jobbe på et langsiktig og stabilt prosjekt? Vi kan tilby spennende og utfordrende oppgaver på Mongstad. 
  Vi har nå behov for to Tilkomstteknikere nivå 2 og to Sikringsledere.  
   
  Hovedansvarsområder 
   
  Tilkomsttekniker nivå 2:  
   
  • Utføre arbeid i henhold til krav og sikkerhetsmessige prosedyrer og standarder  
  • Ansvarlig for at TT utstyr brukes, vedlikeholdes og kontrolleres ihht. arbeidsinstruks og bruksanvisning  
  • Ansvarlig for å rettlede nivå 1- i henhold til gjeldende prosedyrer i tilfeller der Sikringsleder er utenfor rekkevidde  
   
  Som Tilkomsttekniker arbeider man i team på tre – to tilkomstteknikere og en sikringsleder. 
   
  Sikringsleder:  
   
  • Fagansvarlig TT sin representant på arbeidsplassen 
  • Ansvar for å utføre arbeid i henhold til Beerenbergs HMS krav og rutiner  
  • Ledelse av egne og underleverandørs ansatte fagarbeidere  
  • Bistå formann som Fagansvarlig under møter med kundens representanter  
  • Teknisk problemløsning i samarbeid med feltingeniør / formenn  
  • Koordinering av arbeidet med andre disiplinformenn og Fagansvarlig  
   
  Kvalifikasjoner 
   
  Tilkomsttekniker Nivå 2:  
   
  • Erfaring innen isolering og/eller mekaniske fag.  
  • NS 9600 Arbeid i tau sertifisert nivå 2  
  • Opplæring vil bli gitt  
   
  Sikringsleder:  
   
  • Sikringsleder sertifisert iht. NS 9600 Arbeid i tau  
  • God kjennskap til lover, standarder og forskrifter for arbeid i tau  
  • Gode lederegenskaper 
  • Sikkerhetsbevisst       
  • Gode kunnskaper innen ISO-fagene  
  • Erfaring innen mekaniske fag  
     
   
  Arbeidstid etter avtale (Arbeidstid følger den til enhver tid gjeldende arbeidstidsordning på arbeidsstedet)
   
  Snarlig tiltredelse.
   
  Søknadsfrist er 31.12.2018 
   
  Kontaktperson for stillingen er Prosjektleder, Rune Erdal 
Back to top