Stillas

Beerenberg har landets største og mest kompetente stillasdivisjon med sine 700 ansatte. Lang erfaring, tung kompetanse, samt en egen kvalitetsleder på hvert prosjekt sikrer at både kvalitet og sikkerhet er ivaretatt på best mulig måte.

Vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid foregår ofte på vanskelig tilgjengelige steder, som i mange tilfeller gjør stillas til en forutsetning for å få jobben gjort. Beerenberg utfører alle typer oppdrag innen olje- og gassindustrien, både on- og offshore.

Vi tar hånd om hele prosessen fra beregninger til gjennomføringsplaner, prosessledelse - og til slutt selve byggingen av stillaset. Selskapet jobber kontinuerlig med å øke kompetansen til våre ansatte. Det er også laget håndbøker på mange ulike språk for å sikre ensartet oppfatning av regelverk og oppgaver.

Side-alternativer