Skip to Content Skip to Navigation

Management Letter Mai 2017

Management Letter Mai 2017

Angela Merkel har ved flere anledninger uttalt at fred i Europa ikke er noen selvfølge, og at det - uten et fungerende EU - er grunn til å frykte en destabilisering av regionen. Nobelkomiteen gjorde seg de samme refleksjonene i 2012. "Den europeiske union er årets vinner av Nobels fredspris. – EU og dens forløpere har gjennom 60 år brakt fred, forsoning, demokrati og utvikling i Europa» het det i uttalelsen som ble gitt da EU ble tildelt fredsprisen det året.

Svak økonomisk utvikling i unionen over lengre tid, den massive migrasjonen Europa har opplevd de siste årene, bølgen av terroraksjoner som brer om seg i Europa samt et betydelig mer aggressivt Russland, er noen av de problemene som har slått rot på dette kontinentet de siste årene. Dette er utfordringer som ikke bare truer økonomi og fremtidig velferd i regionen, men som grunnleggende utfordrer stabiliteten, demokratiet og måten vi har lært oss å leve på i denne verdensdelen etter verdenskrigene i forrige århundre. At USA samtidig antar en uforutsigbar retning, og ved flere tilfeller tydelig sår tvil om sin posisjon i NATO, bidrar til ytterligere usikkerhet i EU og Europa.

I Norge er vi i dag totalt avhengig av et Nato støttet av USA i forsvarspolitikken. Alternativet til amerikansk lederskap i alliansen, er at de europeiske landene kollektivt (dvs EU), tar et større ansvar siden ingen europeiske land alene kan håndtere de utfordringene Europa i dag står overfor. Et av de vesentligste dilemmaene for norsk utenrikspolitikk har vært landets ønske om et sterkt internasjonalt samarbeid på den ene siden, og Norges skepsis til konkrete forslag om forpliktende samarbeid på den andre. Det er ikke sikkert vi kan unne oss luksusen av å ta slike valg i fremtiden, vår geografiske plassering i landskapet tatt i betraktning. Det skal bli interessant å observere hvordan denne nye virkeligheten påvirker den politiske debatten fremover, og dernest stortingsvalget til høsten. La oss håpe at både politikere, velgere og andre debattanter nå løfter seg noen hakk, og ser en verden utenfor plastpose-avgiften og tax-free butikkene på flyplassen. DET ville være tillitsvekkende for det politiske systemet her til lands, og for fremtiden for øvrig.

Den overordnede utviklingen i Europa og verden forøvrig påvirker oss i Beerenberg hver dag. Vi har alt å tjene på politisk stabilitet, høy grad av frihandel og påfølgende global, økonomisk vekst. Slike bevegelser vil sikre bedre tilgang til kapital, økt etterspørsel etter energi, global etterspørsel etter de beste tjenestene uavhengig av hvilket land selskaper er registrert i, og det vil sikre muligheter for ekspansjon i det internasjonale markedet uten tunge reguleringer som reduserer konkurransekraften. Dette selv for et relativt lite selskap i et lite land, som opererer i en mektig og verdensomspennende industri som olje og gass.

Morten Walde
Konsernsjef

Relaterte artikler

Back to top