Skip to Content Skip to Navigation
Ledige stillinger

Ledige stillinger

Vil du bli en Beerenberger? Ledige stillinger finner du her. Vi ser frem til å høre fra deg!

Som Beerenberger vil du bli del av et veletablert selskap i bevegelse.

Er du en som ønsker å gjøre en forskjell? Få mulighet til å prege utviklingen av et selskap? En som ønsker å søke nye løsninger? Kunne ta beslutninger? Ha karrieremuligheter innenfor samme selskap? Ja, da tror vi at du passer som Beerenberger.  

Vi er opptatt av å tilby våre ansatte forutsigbarhet og stabilitet i hverdagen, samtidig som bedriften er ønsker ansatte som er med på å videreutvikle selskapet.

Hos oss blir du en del av et internasjonalt industriselskap – med hovedkontor i Bergen - som leverer avanserte vedlikeholdstjenester og –løsninger til olje- og gassindustrien.

Vi har mulighetene; bli en Beerenberger du også!

 1. Formenn Overflate, Mongstad
  SØKNADSFRIST
   
  Formenn Overflate søkes til Mongstad, fortrinnsvis lokale.  
   
  Hovedansvar 
   
  - Ansvarlig arbeidsleder for utførelse av arbeid tildelt egne arbeidslag.  
  - Ansvarlig for at alt arbeid utføres effektivt og ferdigstilles ihht plan med den kvalitet som er spesifisert  
  - Aktivt medvirke til at opplæring blir gitt, at sikkerhetsbestemmelser (HMS) blir overholdt og at arbeidsplassen har god orden og ryddighet  
  - Rolleinnehaver er ansvarlig for holde seg løpende orientert om informasjon som blir tilgjengeliggjort på selskapets intranettsider. Særlig gjelder dette forhold knyttet til HMS. Ansvaret for å holde seg oppdatert om relevante forhold knyttet til rollen gjelder også ved fraværsperioder fra bedriften (permisjon, sykdom, o.l).  
  - Rolleinnehaver er ansvarlig for å til enhver tid holde seg oppdatert ihht bedriftens kompetansekrav for rollen 
   
  Hovedoppgaver 
   
  - Løpende rapportering av status og fremtidig potensielle skadelige hendelser ovenfor supervisor overflate 
  - Sørge for forsvarlig gjennomføring av tildelte ordrer og oppgaver  
  - Sammen med supervisor sørge for at nødvendige ressurser (mennesker, materiell og verktøy) er tilgjengelig slik at leveringsterminer og planer kan overholdes  
  - Samarbeide med  supervisor for å sikre at ressursene (mennesker, materiell og verktøy) prioriteres i henhold til tildelte ordrer og oppgaver  
  - Sørge for at alle aktuelle instrukser og håndbøker er kjente for operatørene  
  - Overvåke at overflate har  riktig kvalitet, og melde avvik i kvalitetssystemet   
  - Sikre at aktuelt arbeid blir utført av kvalifisert personell  
  - Registrere timer på jobbpakker  
  -Gjennomføre opplæring ihht bedriftens pålegg. Særlig gjelder dette regelmessige kompetansekurs på Trainingportal  
  -Oppfølging av operatører innen egen disiplin  
  - Informere supervisor om behov for utstyr og materiell 
  - Returnere utstyr og materiell til lageransvarlig som er overskytende  
  - Føre dagbok som skal inneholde et følgende minimum, dato, skifttype, arbeidsoperasjoner, arbeidssteder, angivelse av spesielle problemer, signatur  
  - Føre daglig logg / lage dokumentasjon iht. interne- / kundekrav.  
  - Kontinuerlig sørge for orden, ryddighet og renhold på arbeidsplassen.   
  - Delta etter behov i arbeidet som skal utføres.  
  - Kontakt med kundens stedlige kontaktperson  
  - Aktivt medvirke til at selskapet drives slik at alle HMS krav ivaretas samt at kvaliteten på selskapets leveranserkontinuerlig forbedres   
  - Andre oppgaver pålagt av overordnet.  
   
  Erfaring og kvalifikasjoner 
   
  - Fagbrev, overlate, erfaring kan veie opp for manglende fagbrev 
  - Personlig egnethet 
  - Datakunnskaper; MS Office  
  - Ønsket erfaring med kompensasjonsformatet fastpris 
   
  Søknadsfrist er 15.02.2018.  
   
  Kontaktperson for stillingen er Rune Erdal tlf. 93016592, e-post: rune.erdal@beerenberg.com
   
   
   
   
 2. HR-medarbeider, engasjement
  SØKNADSFRIST

  Vil du bistå HR-avdelingen med daglige administrative oppgaver i en spennende, variert og hektisk arbeidshverdag? Da kan dette være stillingen for deg. Stillingen vil være et 3 mnd engasjement i 100% stilling, med mulighet for noe forlengelse. Hovedarbeidsområder vil være innenfor sykefraværsoppfølging og opplæring & kurs

   
  Arbeidsoppgaver innen sykefraværsoppfølging
  - Saksbehandling i felles mailboks/telefon 
  - Registrering av sykemeldinger og egenmeldinger
  - Utarbeide individuelle oppfølgingsplaner   
  - Gjennomføre dialogmøter med ansatt og NAV 
  - Håndtere månedlig avregningsrapporter fra lønn  
  - Avklare forespørsel på maksdato fra lønnsleverandør
   
  Arbeidsoppgaver innen opplæring
  - Saksbehandling i felles mailboks/telefon 
  - Arrangere og håndtere påmelding til kurs og ledertrening 
  - Bistå ifbm kursutvikling (e-læring og klasserom) 
  - Registrere kursbevis og annen kompetanse i bemanningssystem 
  - Oppfølging av praksiskandidater ifm fagbrev (teori og praksis)  
  - Rapportering etter behov (månedlig og ukentlig) 
  - Oppdatering av selskapets kompetansematriser 
  - Kontere faktura  
   
  Personlige egenskaper
  - Strukturert  
  - Serviceinnstilt  
  - Ansvarlig og pliktoppfyllende  
  - Arbeide godt selvstendig og i team  
  - Fleksibel og trives i hektisk arbeidsmiljø  
  - Gode kommunikasjonsevner (skriftlig og muntlig) 
  - Gode engelskkunnskaper  
  - Datakyndig
  - Erfaring med forbedringsarbeid
   
  Kvalifikasjoner og erfaring
  - Minimum 1-3 års erfaring innen HR arbeid og oppfølging/utvikling av medarbeidere  
  - Bachelorgrad innen relevante fagområder
   
  Søknadsfrist snarest!
   
  Kontaktperson for stillingen er Elisabet Loose tlf. 47305436 eller Christina R. Bøtun tlf. 48094754
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 3. Isolatør Mongstad
  Beerenberg søker nå kandidater som ønsker å arbeide på et langsiktig og stabilt prosjekt de neste 10 årene. Vi har ledige posisjoner til deg som er lokal og som ønsker å jobbe som operatør innen isolering. Dersom du fyller de krav og kvalifikasjoner som selskapet legger til grunn, og du ønsker å bli en del av "Team Mongstad", vil vi gjerne se din søknad!
   
  Som isolatør på Mongstad må du ha følgende kvalifikasjoner:
   
  • Minimum 5 års relevant erfaring
  • Fagbrev er ønskelig
  • Du må ha erfaring med arbeid i høyden og inneha fallsikringskurs
  • Vi ønsker at du har erfaring ,med tynnplatearbeid, måling og tilpasning, bearbeiding, kjennskap til isolasjonstyper som foamglass, pyrogel, cellegummi, cryogel. AES-fiber, terostat og mineralull
  • Du må ha kjennskap til kuldeisolering ned mot -170 grader, noe som stiller store krav til nøyaktighet og faglig innsikt
  • Du må ha erfaring innen avstandsisolering med perforert kapsel og teflonklosser
  • Du må ha erfaring med arbeid på anlegg/raffineri og kjennskap til tilhørende sikkerhetsbestemmelser
  • Du må være i stand til og motivert for å jobbe på enhetsrater
  • Gode språkkunnskaper - både norsk og engelsk
  • Som person må du være pålitelig. selvgående og ha faglig integritet. Du må også identifisere deg med våre verdier om å være ansvarlig, inkluderende og nyskapende
  • Du må evne å arbeide i team som består av ulike nasjonaliteter

   

   

  Dersom du mener du er den kandidaten vi leter etter vil vi gjerne at du søker!

   
   
   
  Alle stillingene er lokale stillinger noe som fordrer at du vil arbeide 7,5 timers dager, mandag til fredag. Arbeidssted er Mongstad Raffineri.
   
   
  Søknader sendes elektronisk - søknader som sendes via e-post eller post vil ikke bli vurdert.
 4. Stillasoperatører på Mongstad
  Beerenberg søker nå kandidater som ønsker å arbeide på et langsiktig og stabilt prosjekt de neste 10 årene. Vi har ledige posisjoner til deg som er lokal og som ønsker å jobbe som operatør innen stillas. Dersom du fyller de krav og kvalifikasjoner som selskapet legger til grunn, og du ønsker å bli en del av "Team Mongstad" vil vi gjerne se din søknad!
   
   
  Som stillasoperatør på Mongstad har Beerenberg følgende faglige krav:
   
  • Minimum 5 års relevant erfaring
  • Fagbrev er ønskelig
  • §17-4 (stillaskurs)
  • Fallsikringskurs
  • Du må ha erfaring med arbeid på anlegg/raffineri og kjennskap til tilhørende sikkerhetsbestemmelser
  • Du må være selvgående, dvs. være i stand til å se løsninger på komplekse stillas og planlegge et brukervennlig stillas der mange ulike disipliner skal benytte stillaset
  • Du må kunne lage materiallister på planlagte, komplekse jobber, og være i stand til å kommunisere disse videre til lagerpersonellet på engelsk
  • Du må være i stand til og motivert for å jobbe på enhetsrater
  • Må ha kompetanse i montering av Delta 450 taksystem
  • Vi ønsker at du har kompetanse i bygging av hengende stillaser og være i stand til å bygge disse på høyder opptil 60 meter
  • Fokus på HMS og kvaltitet

   

  Vi ønsker også at du har disse egenskapene:

   
  • Gode språkkunnskaper - både norsk og engelsk
  • Som person må du være pålitelig, selvgående og ha faglig integritet. Du må også identifisere deg med våre verdier om å være ansvarlig, inkluderende og nyskapende
  • Du må kunne arbeide i team som består av ulike nasjonaliteter

   

  Dersom du mener du er den rette kandidaten for oss vil vi svært gjerne at du søker!

   
  Arbeidsted er Mongstad Raffineri og arbeidsdagen er 7,5 timer, 5 dager i uken. Søknader sendes elektronisk og søknader som sendes per post eller e-post vil ikke bli vurdert.
   
   
Back to top